ISO 9001 voor olie- en gassector gepubliceerd

Sinds 2003 heeft de olie- en gassector een eigen kwaliteitsmanagementsysteemnorm voor toeleveranciers: ISO/TS 29001. Dit is een aanvulling op de algemene ISO 9001. De publicatie van ISO 9001:2015 was aanleiding voor de olie- en gassector om ISO/TS 29001 te herzien en om te zetten naar een ISO-norm. ISO 29001:2020 is nu gepubliceerd en beschikbaar.

What's new?

NEN-EN-ISO 9001:2015 biedt een op risico gebaseerd managementsysteemkader dat de olie- en gassector moet gebruiken als belangrijk onderdeel van haar bedrijfsstrategie. Met de publicatie van NEN-EN-ISO 29001:2020 sluit de olie- en gassector volledig aan bij ISO 9001:2015. In deze nieuwe uitgave zijn de nieuwste werkmethoden opgenomen en wordt een op risico gebaseerde benadering geïntroduceerd binnen de volledige toeleveringsketen.

Toegevoegde waarde

ISO 29001:2020 volgt volledig ISO 9001:2015 en geeft aanvullende eisen en richtlijnen met een meerwaarde voor de olie- en gassector. Onder meer:

  • Implementatie van de ‘best practices’ van de sector met verifieerbare eisen en richtlijnen om de implementatie van een consistente procesbenadering (‘Plan-Do-Check-Act’) te waarborgen
  • Waarborgen dat processen systematisch organisatorische en specifieke risico’s gerelateerd aan producten en diensten identificeren om de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties te garanderen
  • Een bijlage over risicomanagement- en conformiteitsbeoordelingsprocessen die afnemers in staat stelt hun verificatiebetrokkenheid te selecteren en organisaties de mogelijkheid biedt hun verificatievereisten voor extern verkregen processen, producten en diensten te identificeren
  • Het aanbieden van opties (datasheets) om de noodzaak te minimaliseren voor organisaties om elke keer dat ze producten en diensten contracteren specifieke documenten met kwaliteitsvereisten moeten opstellen

Meer informatie