Nieuwe regel van goed vakmanschap over melding, waarschuwing en alarm

Fireforum publiceerde de nieuwe regel van goed vakmanschap over melding, waarschuwing en alarm. Ze willen met deze regel voor goed vakmanschap bijdragen aan de verbetering van de brandveiligheid.

Melding, waarschuwing en alarm

Melding, waarschuwing en alarm zijn 3 begrippen die in onze brandregelgeving gedefinieerd worden en waaraan specifieke eisen gesteld worden. Hoe melding, waarschuwing en alarm in de praktijk moeten gerealiseerd worden, is voor veel betrokken partijen onduidelijk. De verschillende opinies en interpretaties leiden vaak tot gevaarlijke situaties door onoordeelkundige of ronduit foute beslissingen.

De verschillende interpretaties leiden tot gevaarlijke situaties.

Een heldere, pragmatische regel van goed vakmanschap, opgesteld en ondersteund door de betrokken partijen, voor melding-, waarschuwings- en alarminstallaties binnen het kader brandveiligheid is daarom een noodzaak.

Regel voor goed vakmanschap

Fireforum vzw wil met deze regel voor goed vakmanschap bijdragen aan de verbetering van de brandveiligheid door een meer coherente en kwaliteitsvolle implementatie van melding, waarschuwing en alarm zowel op technisch als organisatorisch vlak.
Deze RGV is opgesteld met alle betrokken partijen voor ogen (gebruikers, beheerders, ontwerpers, ge-specialiseerde ondernemingen, overheid, … al dan niet gespecialiseerd, al dan niet met voorkennis) en is gevalideerd door de leden van Fireforum vzw.

Regelgeving en normen

Bij het samenstellen van deze RGV werd rekening gehouden met de stand van zaken wat betreft regelgeving en normering van kracht in maart 2020. Regelgeving en normen die na maart 2020 gepubliceerd worden, kunnen aanleiding geven tot andere voorschriften dan hier vermeld.

Meer informatie

  • Nieuwe regel van goed vakmanschap "Melding, Waarschuwing en Alarm" | Fireforum
  • Regels van goed vakmanschap | Fireforum