COVID-19 en aërosolen in de lucht

Steeds meer gaan stemmen op dat  verspreiding van SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, via aërosolen te weinig in de kijker wordt gezet. De WHO ging er aanvankelijk van uit dat er slechts een zeer kleine kans op besmetting via aërosolen was. Nu komt er meer en meer evidentie dat overdracht via aërosolen een belangrijke rol speelt in overdracht van het virus.

Besmetting via aerosols in de lucht

Het virus dat COVID-19 veroorzaakt, is mogelijk besmettelijker dan voorheen bekend was via aërosols in de lucht, wat een internationale groep van 239 wetenschappers ertoe aanzette om nieuwe waarschuwingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op te roepen .

Slechte ventilatie

De wetenschappers zijn bezorgd dat mensen die tijd doorbrengen in slecht geventileerde binnenruimtes zoals bars, restaurants, kerken, salons, klaslokalen en drukke vormen van openbaar vervoer, misschien niet begrijpen hoe belangrijk het voor hen is om maskers te dragen om de verspreiding van SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, tegen te houden.

Niet zoals mazelen

De groep van experts bestaat uit Jose-Luis Jimenez, professor aan de Universiteit van Colorado Boulder en specialist op gebied van aërosolen, atmosferische chemie en luchtkwaliteit. Jimenez heeft samengewerkt met de groep die hun paper "Het is tijd om de overdracht van COVID-19 in de lucht aan te pakken" publiceerde in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases .

'Het enige dat we de wereld willen laten doen, is dit serieus te nemen, maar niet bang te zijn. We moeten uitleggen wat er aan de hand is. Dit is niet zoals mazelen (dat zeer overdraagbaar is in deeltjes in de lucht), maar het kan door de lucht gaan. En daarom moeten we dingen doen zoals het dragen van maskers, 'zei Jimenez.

Herziening WHO

De waarschuwing van Jimenez en zijn collega-wetenschappers heeft al tot actie geleid. De leiders van de WHO hebben nu toegezegd hun richtsnoeren voor luchttransmissie te herzien , een actie die Jimenez prees.

"We zijn blij dat de WHO op weg is om het verzamelde bewijs te erkennen en dat de aërosoltransmissie binnenshuis kan worden toegevoegd aan de waarschijnlijke vormen van overdracht", zei Jimenez nadat de leiders van de WHO reageerden op het pleidooi van de wetenschappers. "Hierdoor kunnen mensen over de hele wereld zichzelf beter beschermen en de pandemie bestrijden."

Op de Q&A-pagina van de WHO staat inmiddels dat evidentie bestaat dat COVID-19 via aërosolen kan overgedragen worden.

Hoe beschermen tegen COVID-19-deeltjes in de lucht?

Vermijd de 3 C's:

  • Gesloten en slecht geventileerde ruimtes
  • Drukte
  • Nauw contact

Andere veiligheidsmaatregelen:

  • Draag altijd maskers binnenshuis en in drukke ruimtes.
  • Blijf minstens 6 voet verwijderd van mensen.
  • Open ramen of gebruik HEPA-filters om de binnenlucht op te frissen.

"Er is een aanzienlijk potentieel voor blootstelling door virussen bij inademing in microscopische respiratoire aerosolen (microdruppeltjes) op korte tot middellange afstanden ... en we pleiten voor het gebruik van preventieve maatregelen om deze route van overdracht via de lucht te verminderen", schreven de wetenschappers.

"Studies ... hebben zonder enige twijfel aangetoond dat virussen vrijkomen tijdens uitademen, praten en hoesten in microdruppeltjes die klein genoeg zijn om in de lucht te blijven en een risico van blootstelling vormen op afstanden van meer dan 1 tot 2 meter (of ongeveer 3 tot 6,5 meter)  van een besmet persoon', schreven de wetenschappers. 'Natuurlijk moeten we meer onderzoek doen, maar het bewijs is overweldigend!

Airborne COVID-19: Wat is het verschil tussen een druppel en een aerosol?

Druppeltjes

Wanneer mensen niezen of hoesten, kunnen ze deeltjes verwijderen die zijn gevuld met het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Druppeltjes zijn relatief zwaar. Ze vallen dus meestal binnen twee seconden op de grond en reizen niet veel verder dan 6 voet. Maskers en sociale afstand kunnen de verspreiding van druppeltjes helpen voorkomen.

Aërosolen

Deze deeltjes zijn lichter, kleiner en kunnen drijven. Aërosolen kunnen minuten of uren in slecht geventileerde binnenruimten blijven staan, waardoor het coronavirus kan worden overgedragen. Het vermijden van drukte en het dragen van maskers kan de verspreiding van COVID-19-deeltjes in de lucht aanzienlijk helpen verminderen.

'Deze maatregelen verschillen niet zo veel van wat we al doen', zei Jimenez. “Wat je wilt doen, is het vermijden van overdekte plaatsen met weinig ventilatie en plekken waar mensen luid praten of zingen. Draag altijd maskers binnenshuis (afgezien van uw huis) en op drukke plaatsen buitenshuis. ”

Meer informatie

[bron: UCHealth]