10 aanbevelingen tegen grensoverschrijdend gedrag

De International Bar Association (IBA) voerde in 2019 een studie uit over pesterijen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 6980 advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en overheidsjuristen in 135 landen hebben geantwoord. De organisatie doet 10 aanbevelingen om misbruik tegen te gaan.

Grootschalige studie

De vragenlijst was beschikbaar in 6 talen en 6980 respondenten (2/3 vrouwen en 1/3 mannen) uit 135 landen hebben geantwoord.

75% was werkzaam in advocatenkantoren, 9% waren bedrijfsjuristen en 5% waren juristen bij de overheid.

1 op 2 vrouwen gepest

Volgende vaststellingen worden in de studie vermeld (en de conclusies in de 14 talen):

 • Pesten in de juridische werkomgeving komt voor bij 1 op 2 vrouwelijke respondenten en bij 1 op 3 mannelijke respondenten.
 • Seksuele intimidatie komt voor bij 1 op 3 vrouwelijke en 1 op 14 mannelijke respondenten.
 • In 57% van de pestgevallen en in 75% van de gevallen van seksuele intimidatie is het incident niet gemeld.
 • 65% van de respondenten die zijn gepest en 37% van de respondenten die seksueel geïntimideerd zijn, hebben hun werkomgeving verlaten of overwegen om hun werkomgeving te verlaten.

Voor België rapporteert de IBA percentages tussen 15 en 28% van de respondenten die gepest waren en tussen 24 tot 35% van de respondenten die met ongewenst seksueel gedrag waren geconfronteerd. Omtrent dat laatste percentage scoorde België het hoogste in Europa.

Natuurlijk gaat het hier om percentages van personen die de vragenlijst invulden. Mogelijk zullen personen die geconfronteerd werden met grensoverschrijdend gedrag makkelijker geneigd zijn om een vragenlijst over dit thema in te vullen.

10 aanbevelingen

Volgende 10 aanbevelingen worden gegeven:

 • Creëer bewustzijn
 • Implementeer en herzie het beleid en de normen
 • Introduceer regelmatige en aangepaste training
 • Verhoog de (sociale) dialoog en deel de goede praktijken
 • Erken het (probleem)
 • Verzamel gegevens en verbeter de transparantie
 • Verken flexibele modellen voor melding
 • Betrek de jongere leden in de juridische beroepsgroep
 • Let op het bredere verband
 • Hou vol

Grensoverschrijdend gedrag op Prenne 55

Op Prenne 55 geeft Emely Theerlynck een module over grensoverschrijdend gedrag, met onder meer

 • Evolutie van de problematiek van grensoverschrijdend gedrag: cijfers en interessante weetjes
 • Van een reactief naar proactief beleid
 • Tips voor een levendig en gedragen beleid

 

Meer informatie

[bron: BeSWIC]