De kostprijs van ongevallen

Cijfers van 5 Europese landen tonen aan dat investeren in veiligheid de moeite loont, ook op financieel vlak.

Wat kosten werkgerelateerde letsels, overlijdens en ziektes?

Verwondingen op de werkplek, slechte gezondheid en sterfgevallen van werknemers resulteren in enorme kosten voor individuen, werkgevers, overheden en voor de samenleving. Om een beter begrip te krijgen van de economische gevolgen, ging EU-OSHA in 5 EU-lidstaten de kosten na met behulp van verschillende benaderingen om deze kosten te schatten.

Waarom we cijfers nodig hebben

Om de omvang van het probleem te begrijpen, is een betrouwbare en uitgebreide schatting nodig van arbeidsongevallen en ziektekosten voor de samenleving. Het is van cruciaal belang dat beleidsmakers zich bewust zijn van deze kosten om hen te helpen prioriteiten te stellen. Inzicht in deze kosten zal helpen om het bewustzijn van de problematiek te vergroten en zal bijdragen aan een meer efficiënte toewijzing van middelen voor welzijn op het werk.

Hoe kom je tot een nauwkeurige inschatting?

Aan verwondingen, ziekten en sterfgevallen zijn verschillende soorten kosten verbonden.

  • Ten eerste zijn er directe kosten, zoals zorgkosten.
  • Daarnaast zijn er kosten verbonden aan productiviteit en outputverliezen.
  • Tot slot zijn er kosten verbonden aan de impact op het menselijk welzijn, dat wil zeggen de impact op mensenlevens en gezondheid.

Meer informatie

Een samenvatting van het rapport over het onderzoek kan je bekijken op de website van EU-OSHA