ARBIS ondergaat grote wijziging

 • 16/10/2020

Het nieuwe KB van 20 juli 2020 brengt grote wijzigingen aan in het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, ook ARBIS of algemeen reglement genoemd. Dit is van belang voor wie in contact komt met ioniserende straling.

De wijzigingen worden doorgevoerd met het oog op de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/59/EURATOM (Basic Safety Standards). Daarnaast worden ook enkele bijkomende bepalingen ingevoegd met betrekking tot de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen.

Basic Safety Standards van Europa

De afgelopen jaren heeft het FANC de wetgeving rond stralingsbescherming grondig geüpdatet. Die wetgeving vormt voor het FANC een belangrijke basis voor de uitvoering van zijn missie: de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de risico’s van ioniserende straling.

De Europese Commissie vaardigt richtlijnen uit, die vervolgens worden omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten. De Europese richtlijnen werden voor het eerst gepubliceerd in 1959 en kregen de naam ‘Basic Safety Standards’ (BSS). De bedoeling was de hoogst mogelijke bescherming te bieden aan de werknemers en het publiek tegen blootstelling aan ioniserende straling en de geldende regels in alle Europese lidstaten te moderniseren en te harmoniseren.

Nieuwe technieken en inzichten

De wetgeving wordt regelmatig aangepast aan nieuwe technieken en wetenschappelijke inzichten. In de meest recente aanpassing werden bijvoorbeeld de vereisten met betrekking tot de paraatheid en de reactie op noodsituaties aangescherpt naar aanleiding van het kernongeval in Fukushima in Japan (2011).

Voor België heeft het FANC de afgelopen jaren gewerkt aan de omzetting van de Basic Safety Standards. De wijzigingen hebben betrekking op alle sectoren waarin ioniserende straling wordt gebruikt:

 • de medische sector
 • de industrie
 • het transport van radioactieve stoffen
 • ...

9 grote wijzigingen

In totaal worden er 9 grote wijzigingen aangebracht in het ARBIS. Deze zijn de volgende :

 1. Dit KB voldoet aan door de Integrated Regulatory Review Service (IRRS) van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) in 2013 geuite aanbevelingen en suggesties, o.a. de bepalingen betreffende de equivalente dosislimiet voor de ooglens, het gebruik van dosisbeperkingen als onderdeel van het optimalisatieproces en de controle van de werkplaats in lijn brengen met de IAEA-basisnormen.
 2. De graded approach van de reglementaire controle voor het bezit en gebruik van stralingsbronnen.
 3. De vereisten van een stralingsbeschermingssysteem gebaseerd op de beginselen van rechtvaardiging, dosisoptimalisatie en -beperking voor alle situaties waarin blootstelling kan optreden.
 4. Gezondheidstoezicht en dosimetrisch toezicht van de werknemers en de externe werkers
 5. Bescherming van de werknemers of externe werkers in noodgevallen
 6. Bescherming tegen gammastraling afkomstig van bouwmaterialen
 7. Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden
 8. Ingekapselde bronnen en hoogactieve ingekapselde bronnen
 9. Erkenning van de artsen belast met het gezondheidstoezicht.

Opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen

Er wordt een verbod ingevoerd voor de opslag van radioactieve stoffen buiten gebouwen mits een aantal uitzonderingen.

Erratum

Er werden ook enkele kleine foutjes rechtgezet in de tekst van dit KB in het B.S. van 28 augustus 2020 op blz. 64175.

Inwerking treding

Dit KB treedt in werking 10 dagen na publicatie, dit is op 29 augustus 2020, maar hierop zijn er uitzonderingen.

Meer info

Deze samenvatting vind je op het Prebes Kenniscentrum. Maandelijks wordt alle relevante wetgeving voor jou helder samengevat. Je kan er de wetgeving ook downloaden in een Excel-file.