Code van goede praktijk: werkvoorbereiding shutdown

Binnen de petrochemische, chemische en farmaceutische industrie vinden regelmatig geplande stilstanden plaats waarin de nodige werken, die enkel als de fabriek stilligt, kunnen uitgevoerd worden. Deze stilstanden worden doorgaans Stops, Shutdowns of Turnarounds genoemd. De werkgroep Shutdowns van Agoria en Essenscia heeft hiervoor nu een code van goede praktijk 'Werkvoorbereidingdossiers voor stilstanden' geschreven.

Werkvoorbereidingsdossiers voor stilstanden

In de code van goede praktijk “Werkvoorbereidingsdossiers voor stilstanden”, worden begrippen en een minimum aan informatie voor specifieke taken gedefinieerd. Het document omvat:

 • Een duidelijke omschrijving van de begrippen
 • De algemene punten  waarmee rekening dient gehouden te worden bij de werkzaamheden
 • Een oplijsting van minimuminhoud en goede praktijken voor werkvoorbereiding van specifieke taken, informatie en handelingen

Externe medewerkers

Tijdens deze stops wordt een veelvoud aan externe medewerkers (service providers, contractors) ingezet om deze taken uit te voeren. De Belgische contractingbedrijven vertegenwoordigen een directe tewerkstelling van 10.000 medewerkers die actief zijn in de chemie, petrochemie, olie- en gasindustrie. Een op drie van de toeleveranciers in de Antwerpse industrie is actief in contracting and maintenance. Het betreft zowel de installatie als het onderhoud en indirecte toelevering aan bovenvermelde sectoren.

Goede referentie-praktijken

Ontwikkelen en delen van goede referentie-praktijken bevordert niet alleen de veiligheid tijdens de werkzaamheden, maar draagt ook bij tot efficiëntieverhoging en vlotte uitvoering. De gezamenlijke werkgroep Shutdowns van Agoria en essenscia ontwikkelt over een aantal thema’s ervaringen en good practices. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de betrokken bedrijven enerzijds en met de asset owners uit de chemie/petrochemie en de contracting-bedrijven anderzijds. 

Andere beschikbare codes

 • Hoe een asbestinventaris ter beschikking stellen (editie 2008)
 • Werken met vuurvaste keramische vezels (editie 2010)
 • Code voor werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties (editie 2012)
 • Code werken in besloten ruimtes (editie 2015)
 • Beheersing van blootstelling bij technische interventies (editie 2017)

Meer informatie

 • Code van goede praktijk: werkvoorbereiding stilstanden | Agoria
 • Codes van goede praktijk | Agoria
 • Code van goede praktijk "Werkvoorbereiding voor stilstanden" | BeSWIC