SARS-Cov-2 in risicogroep 3 biologische agentia

België zet - op de valreep - de Richtlijn 2020/739 over de indeling van het SARS-CoV-2-virus om in de codex welzijn op het werk.

SARS-CoV-2-virus ingedeeld in risicogroep 3

België haalt met het KB van 23 november 2020 net de deadline die Europa gesteld had om deze Europese richtlijn om te zetten. Hierdoor wordt in heel Europa het (nieuwe) SARS-CoV-2-virus op dezelfde wijze ingedeeld wat de biologische agentia betreft, namelijk in risicogroep 3.

Indeling van biologische agentia in 4 groepen

Bijlage VII.1-1 van de codex welzijn op het werk bevat de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken, die ingedeeld worden naargelang van het risico op infectie dat zij meebrengen.

Deze indeling gebeurt in 4 gevaargroepen :

 • groep 1 bevat de minst gevaarlijke: het is onwaarschijnlijk dat ze bij de mens een ziekte kunnen veroorzaken
 • groep 4 de gevaarlijkste:
  • Ze kunnen bij de mens een ernstige ziekte veroorzaken
  • Er is een grote kans dat ze zich verspreiden
  • Gewoonlijk bestaat er geen effectieve behandeling, bijvoorbeeld: het ebola virus

Risicogroep 3

Op basis van de meest recente beschikbare wetenschappelijke en klinische gegevens en met het advies van deskundigen, wordt SARS‐CoV‐2 ingedeeld als pathogeen voor de mens van risicogroep 3.

Omzetting van 2 richtlijnen

Concreet voorziet het KB in de omzetting van 2 richtlijnen :

 • Richtlijn (EU) 2019/1833 van 24 oktober 2019 tot wijziging van de bijlagen I, III, V en VI bij de richtlijn 2000/54/EG wat betreft zuiver technische aanpassingen 
 • Richtlijn (EU) 2020/739 van 3 juni 2020 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2000/54/EG wat betreft de opneming van SARS-CoV-2 in de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1833.

3 nieuwe bijlagen

Het KB publiceert de eerste 3 bijlagen van boek VII, titel 1 opnieuw :

 • bijlage VII.1-1 omvat de lijst van de biologische agentia en hun classificatie. Deze lijst is helemaal herzien wat volgorde van biologische agentia betreft.
 • bijlage VII.1-2 omvat de aanwijzingen voor beheersingsmaatregelen en beheersingsniveaus
 • bijlage VII.1-3 omvat de beheersing bij industriële procedés, onder de vorm van de maatregelen en de niveaus

Enkel belangrijk voor beroepsmatig blootgestelde werknemers aan COVID-19

Deze wijziging van boek VII, titel 1 biologische agentia van de codex heeft enkel belang voor werknemers die beroepsmatig blootgesteld zijn aan SARS-CoV-2.

 • Het gaat dus over werknemers in bvb klinische laboratoria die onderzoek doen op deze virussen zoals het ontwikkelen van vaccins, het analyseren van stalen van PCR-testen en dergelijke.
 • Maar ook voor werknemers die niet welbewust met dit virus gaan werken maar die wel een blootstelling van de werknemers met zich kunnen brengen. Denk hierbij aan de voedingsindustrie, de landbouw, de gezondheidszorg, de diensten voor sociale hulp, de strafinrichtingen, het werk in vuilverwerkingsbedrijven en in waterzuiveringsinstallaties.

De werkgevers moeten voor deze werknemers voorzien in preventiemaatregelen en aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals FFP2-maskers spatbril, handschoenen, ...).

Het gaat dus niet over de bescherming van werknemers in andere sectoren zoals de retail, financiën, bouw, openbaar vervoer en dergelijke. Zij moeten natuurlijk wel de regels van social distancing en het dragen van een stoffen masker toepassen zoals verplicht door de overheid. Zie hiervoor de 'Generieke Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan' op de website van FOD WASO.

Inwerking treding

Dit KB treedt in werking 10 dagen na publicatie, dit is op 6 december 2020.

Meer informatie