Nieuwe versie van de norm S 21-204-2 Brandbeveiliging van nieuwe schoolgebouwen

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) werkte Koninklijk besluit (KB) van 3 december 2020 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uit. Dit brengt ons een nieuwe versie van de norm S 21-204-2 Brandbeveiliging van nieuwe schoolgebouwen.

3 nieuwe normen

Concreet zijn er 3 nieuwe normen, waaronder deze voor de brandbeveiliging van schoolgebouwen.

De hierna vermelde Belgische normen worden bekrachtigd:

  • 1° NBN B 12-109:2020 Cement - Cement met begrensd alkali-gehalte
  • 2° NBN L 18-003:2020 Regels van goed vakmanschap voor verlichting van wegtunnels en ondergrondse doorgangen
  • 3° NBN S 21-204-2:2020 Brandbeveiliging van de gebouwen - Schoolgebouwen - Deel 2: Brandbeveiliging van nieuwe schoolgebouwen

Nieuw technisch document

Norm NBN S 21-204-2 vervangt technisch document van NBN voor de brandbeveiliging van schoolgebouwen.

Nog maar net (B.S. 2 december 2020) publiceerde het NBN het technische document DTD S 21-204-2:2020 Brandbeveiliging van de gebouwen - Schoolgebouwen - Deel 2: Brandbeveiliging van nieuwe schoolgebouwen. Deze norm bevat alleen de specifieke eisen met betrekking tot de brandbeveiliging van nieuwe en uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen, in aanvulling op de Basisnormen Brand.

De publicatie van het technisch document had tot doel om de overgang naar de toekomstige norm NBN S 21-204-2 te vergemakkelijken. Deze norm, die identiek is met NBN/DTD S 21-204-2, zal het technisch document vervangen zodra de bekrachtiging ervan in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, wat dus nu op 15 december 2020 gebeurd. Bedoeling was om de nieuwe eisen al mee te nemen bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen zodat er achteraf geen correctie meer diende te gebeuren. Dit was maar voor een zeer korte periode.

Aanvullende eisen

De aanvullende eisen van de norm NBN S 21-204-2 t.o.v. de basisnormen brand hebben betrekking op:

  • de inplanting en toegangswegen
  • de compartimentering en evacuatie
  • voorschriften voor bepaalde bouwelementen
  • voorschriften in verband met de constructie van compartimenten en evacuatieruimten
  • constructievoorschriften voor bepaalde lokalen
  • de technische uitrusting van schoolgebouwen

Inwerking treding

Dit besluit trad in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, met name 15 december.