Aanpassing pilootproject burn-out

Voor het pilootproject burn-out is FEDRIS, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, op zoek naar onafhankelijke psychologen en artsen voor de rollen van burn-outbegeleider, individueel begeleider en Covid-begeleider. De Covid-begeleider is een geheel nieuwe functie die zich toespitst op de mentale en emotionele verwerking van de crisis bij werknemers.

Wijziging KB

Het KB van 28/10/2020 wijzigt KB 07.02.2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk. Dit besluit wijzigt bepaalde modaliteiten van het pilootproject, bestaande uit een begeleidingstraject, gericht op het voorkomen van burn-out gerelateerd aan het werk. 

Sectoren uitgebreid

Het breidt met name de sectoren uit waarin de betrokkene tewerkgesteld moet zijn om zich kandidaat te stellen (voortaan horen daartoe onder meer de huisartsen en specialisten, verpleegkundigen, residentiële verpleging en residentiële verzorging voor ouderen of met een handicap).

Nieuwe functie: Covid-begeleider

Daarnaast gelden onder meer een aantal nieuwe bepalingen die te maken hebben met de gezondheidscrisis veroorzaakt door Covid-19.

Zo wordt een nieuwe functie in het leven geroepen: de Covid-begeleider.

De Covid-begeleider evalueert de impact van de gezondheidscrisis op het persoonlijk en professionele functioneren van de werknemers. Hij of zij helpt de werknemers hun beleving van de crisis te verwerken om de verderzetting van het begeleidingstraject, dat zicht toespitst op burn-out, te faciliteren

Gezochte profielen

  • Arbeids- en klinisch psychologen / psychiaters / arbeidsartsen / kinesitherapeute
  • Minimaal 3 jaar ervaring in het behandelen van personen met een burn-out en/of aandoeningen gerelateerd aan psychotrauma en aanverwante problematieken (depressie, angst, middelenmisbruik)

Verschillende functies binnen het pilootproject

Burn-outbegeleider:

  • Coördineert elk individueel traject
  • Voert een diagnosestelling uit voor de toelating tot het begeleidingstraject
  • Werkt samen met andere betrokken begeleiders
  • Voert begeleidingssessies volgens het kader van het project

Individueel begeleider:

  • Voert in samenspraak begeleidingssessies uit volgens de cognitief-emotionele of psycho-lichamelijke aanpak

Covid-begeleider:

  • Evalueert de impact van de gezondheidscrisis op het persoonlijk en professionele functioneren van de werknemers
  • Helpt de werknemers hun beleving van de crisis te verwerken om de verderzetting van het begeleidingstraject, dat zicht toespitst op burn-out, te faciliteren

Iets voor jou?

Interesse? Neem dan contact op met de cel Burn-out: burnout@fedris.be of tel. 02 272 21 70