Online mobibad: een toegankelijk en verkeersveilig openbaar domein

Hoe zorg je voor een toegankelijk en verkeersveilig openbaar domein? Een stad of gemeente waar iedereen gelijkwaardig, onafhankelijk en veilig kan wonen, leren, werken, ontspannen en zich verplaatsen?

Dat ontdek je op het online Mobibad, georganiseerd door de VSV, de VVSG en de Vlaamse overheid met de steun van Inter.

Marc Herremans

Marc Herremans vertelt op het Mobibad zijn authentieke levensverhaal en inspireert hij beleidsmakers om bewust te kiezen voor een toegankelijk en veilig openbaar domein.

Marc Herremans is een van de bekendste Belgische triatleten. In 2002 belandde hij na een trainingsongeval in een rolstoel, maar hij zette zijn sportcarrière overtuigd verder.

Voor iedereen die het lokale mobiliteitsbeleid mee uitstippelt

Het Mobibad is er voor al wie het lokale mobiliteitsbeleid mee uitstippelt: burgemeesters, schepenen, gemeente- en provincieraadsleden, gedeputeerden en mobiliteitsambtenaren.

Praktisch

Er worden 2 online Mobibaden georganiseerd. Na de opening met Marc Herremans en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters volgen 4 themasessies. Afsluiten doen ze met een digitaal netwerkmoment, waarbij je een-op-eengesprekken kan inplannen met sprekers en andere deelnemers.

  • Donderdag 25 februari (09.30 - 12.00 uur)
  • Dinsdag 2 maart (19.00 - 21.00 uur)
  • Inschrijven via www.mobibad.be

Het Mobibad is deze keer gratis, maar inschrijven is nodig om een login te ontvangen voor de congressite.

Meer informatie

  • Duik opnieuw in het Mobibad | Mobibad