Procedure ATP niet meer toegepast vanaf 1/2/2021

  • 07/01/2021

Gezien de markt voor mondmaskers zich begint te normaliseren, zal de procedure ATP niet meer toegepast worden vanaf 1 februari 2021 (hiervoor zal er gekeken worden naar de datum van verzending).

Opnieuw alle documenten vereist

Vanaf dan kunnen er enkel mondmaskers op de markt worden geplaatst die voldoen aan Verordening 2016/425 (met CE-markering en certificatie) of aan alternatieve normen (met een volledig testrapport, uitgevoerd met een Europees panel, afkomstig van een geaccrediteerd labo et waarbij een éénduidige link bestaat tussen de documenten en het betrokken lot).

Alle documenten moeten voorgelegd kunnen worden op het moment dat de maskers worden aangeboden voor in het vrije verkeer te brengen.

Alternative Test Protocol

Het Alternative Test Protocol is een vereenvoudigd testprotocol voor FFP2/FFP3-maskers, waarbij enkel getest worden:

  • De maximaal toegelaten waarden voor de penetratie van het filtermateriaal (“Penetration of Filter Material”, PFM).
  • Dat is een maat van hoe doorlaatbaar de gebruikte stof van het masker is.
  • De maximaal toegelaten totale binnenkomende lekkage (“Total Inward Leakage”, TIL).
  • Dat is een maat van hoe goed de afsluiting van het gezicht door het masker is.

Meer informatie

  • Coronavirus: niet-conforme mondmaskers – Alternative Test Protocol (ATP) | FOD Economie
  • Tekort aan FFP2-/FFP3-mondmaskers op het werk | Prebes