Onthaal bij uitzendkrachten: gratis sensibilisatiemateriaal

Preventie en Interim werkt verder aan de sensibiliseringscampagne rond het belang van het onthaal van uitzendkrachten bij gebruikers. 

De waarde van een goed onthaal

Teveel gebruikers onderschatten de noodzaak van een goed onthaal van nieuwe werknemers en uitzendkrachten op de werkplek. Door tijdsgebrek, nalatigheid en soms onwetendheid worden uitzendkrachten nog te vaak tewerkgesteld aan werkposten zonder hen vooraf de nodige informatie te geven om veilig te kunnen werken.

Een zorgvuldig en degelijk onthaal is niet alleen een garantie voor veilig werken, maar betekent ook meer efficiënt en kwalitatief werk. Een goed geïnformeerde uitzendkracht is er twee waard.

Gratis sensibiliseringsmateriaal

Preventie en Interim stelt gratis sensibiliseringsmateriaal ter beschikking:

  • Een notitieboekje met onder meer de basisregels van veiligheid en gezondheid op het werk.
  • Een affiche om aandacht te vestigen op een goed onthaal in functie van veiligheid op het werk
  • Twee checklists: eentje voor de uitzendkracht en eentje voor de gebruiker

Gratis bestellen

Je kan dit sensibilisatiemateriaal gratis bestellen via www.p-i.be.  

Meer informatie

  • ? Prebes checklist onthaal en begeleiding van nieuwe medewerkers
  • ? Lees binnenkort het artikel over onthaal bij uitzendkrachten in Veiligheidsnieuws (juninummer)
  • ? Zoek sensibilisatiemateriaal rond diverse preventiethema's op het Prebes Kenniscentrum
  • Campagne onthaal uitzendkrachten | BeSWIC 
  • Informatie vanuit studiedag over arbeidsongevallen bij uitzendkrachten | BeSWIC