Update vaccinatie

Volg de recente ontwikkelingen op het gebied van vaccinatie in België en bekijk uiteenlopende communicatiemiddelen voor informatie en sensibilisatie van de bevolking.

Tweede spuitje

In het weekend van 27 en 28 februari 2021 was er veel te doen rond het al of niet toedienen van de tweede spuit zoals voorzien in bijsluiters van de huidig goedgekeurde coronavaccins en de verlenging van de tussenperiode rond het toedienen van de tweede spuit zoals voorzien in de bijsluiters.

De Minister van Volksgezondheid heeft hierover een advies gevraagd aan de HGR en op 2 maart 2021 werd het advies hierover gegeven. In een persmededeling de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat corona is te lezen welke beslissing er op 3 maart 2021 is genomen. Dit kwam ook aan bod op de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 3 maart 2021.

Verlenging termijn

Op 10 maart nam de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de beslissing dat de termijn van 21 dagen kan verlengd worden naar 35 dagen tussen eerste en tweede dosis van het Comirnaty vaccin.

AstraZenecavaccin voor elke leeftijdscategorie 

Op 11 maart 2021 kwam het advies van de HGR dat het AstraZenecavaccin aan elke leeftijdscategorie kan toegediend worden en dat de tweede dosis van dit vaccin tussen ten minste 8 en ten hoogste 12 weken na de eerste injectie wordt toegediend.

Erkenning Jansen

Op 16 februari 2021 vroeg Jansen een voorwaardelijke erkenning voor hun vaccin bij het Europees Geneesmiddelenagentschap (EGA). Op 11 maart 2021 was er een voorwaardelijke goedkeuring. Hiermee is dit het 4° goedgekeurde vaccin in de Europese Unie. Op 27 februari 2021 werd dit Jansen vaccin als derde vaccin goedgekeurd door de Food&Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten.

Rolling review Sputnik V

Op 4 maart 2021 werd door EGA ook bekend gemaakt dat het ‘rolling review’ rond het Sputnik V vaccin wordt opgestart. Dit ‘rolling review’ zal worden voortgezet totdat voldoende bewijsmateriaal beschikbaar is voor een formele aanvraag van een vergunning voor het in de handel brengen, maar dit kan dus nog een aantal maanden duren.

Volg de stakeholder meeting

Op 26 maart 2021 organieseert het EGA een derde stakeholder meeting die je live mee kan volgen.

Communicatiemiddelen

Er worden heel wat communicatiemiddelen en kanalen ingezet om de bevolking te informeren en sensibiliseren over de vaccinatie:

Computer game

De softwareontwikkelaar Greygin maakte speciaal voor VAXPO Kortrijk een computergame waarmee je al vóór je bezoek het vaccinatiecentrum virtueel kan doorlopen. Het bedrijf kwam ook in het nieuws met zijn Corona Prevention Game.

Het bedrijf heeft met Play it Safe heel wat ervaring in 'gamebased' preventieopleidingen. Dit konden ze ook illustreren in een module op de 48e Prenne, op de 57e digitale Prenne en op de studiedag van 14 december 2020 rond innovatieve opleidingsvormen.