Wijziging AREI voeding elektrische voertuigen

Een nieuw ontwerp Koninklijk Besluit brengt wijzigingen aan in het AREI met betrekking tot de voeding van elektrische voertuigen.

Actualisering

Het ontwerp Koninklijk Besluit maakt deel uit van de lopende ontwikkeling en actualisering van het nieuwe AREI dat sinds 1 juni 2020 in België van kracht is. Dit betekent dat nieuwe noodzakelijke onderdelen in de inhoud opgenomen worden om de in België gebouwde elektrische installaties en nieuwe technologieën te reguleren en de terminologie ervan te ontwikkelen.

Nieuw hoofdstuk

Concreet gaat het om een nieuw Hoofdstuk 7.22 in Boek 1 over de levering van elektrische wegvoertuigen en de wijzigingen in bepaalde technische termen in de Boeken 1 en 3 en een aanpassing van de terminologie.

Voornaamste inhoud

Het ontwerp Koninklijk Besluit voorziet in:

  1. De toevoeging van een nieuw Hoofdstuk 7.22 in deel 7 (Regels voor speciale installaties en locaties) van Boek 1 van het nieuwe AREI betreffende veiligheidsmaatregelen in verband met de energievoorziening van elektrische wegvoertuigen
  2. De aanpassing van bepaalde technische termen in de Boeken 1 en 3 van het nieuwe Algemeen Reglement voor elektrische installaties (de voorziening voor beveiliging tegen differentiële reststroom en het speciale circuit met toevoeging van een definitie)

Meer informatie

[bron: Europese Commissie]