Elektrisch alternatief mogelijk voor 61% van bedrijfswagens

Een overgrote meerderheid van alle personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die momenteel door Europese bedrijven worden gebruikt zou door elektrische alternatieven kunnen worden vervangen. Voor ruim een derde van deze wagenparken zou louter gebruik kunnen worden gemaakt van elektrische voertuigen (EV).

Onderzoek

Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen van een nieuw onderzoek door Webfleet Solutions, een Europese aanbieder van telematicaoplossingen. Het onderzoek is gebaseerd op geanonimiseerde ritgegevens die werden verzameld via circa 100.000 verbonden voertuigen van ruim 5.000 Europese klanten van Webfleet Solutions met wagenparken.

Belangrijke onderzoeksbevindingen

De belangrijkste onderzoeksbevinding is wellicht deze:

  • 61% van alle bedrijfswagens in Europa zou door een elektrisch alternatief kunnen worden vervangen.

Op bedrijfsniveau deed men volgende vaststellingen:

  • 82,8% van alle bedrijven zou minstens één van hun voertuigen door een elektrisch model kunnen vervangen.
  • 57% van alle bedrijven zou minstens de helft van hun voertuigen door EV’s kunnen vervangen.
  • 34,4% van alle bedrijven zou alle voertuigen binnen hun wagenpark door EV’s kunnen vervangen.

Minder verbruik, minder CO2

Als alle klanten die in staat geacht worden geacht om op EV’s over te stappen dat ook daadwerkelijk deden, zou hun collectieve benzineverbruik met ruim 42% dalen en hun dieselverbruik met iets meer dan 30%. Door deze brandstofbesparingen zou hun collectieve CO2-uitstoot met 31% dalen.

Meer informatie

[Bron: PMG]