Persbericht essenscia PFOS

Essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, weerlegt dat meer dan 20 sectorbedrijven een vergunning zouden hebben om afvalwater met PFOS te lozen in de Schelde en en laat weten via een persbericht dat hieromtrent foutieve informatie werd verspreid. 

Essencia stelt dat het correct is dat bepaalde bedrijven een vergunning hebben om afvalwater te lozen. Die lozingen gebeuren volgens strikte regels en heel strenge normen die door de jaren heen ook werden aangescherpt. Bovendien wordt dit streng gecontroleerd door de Vlaamse overheid en zijn er regelmatige inspecties met staalafnames waarvan de resultaten openbaar beschikbaar zijn.

Maar dit gaat niet over vergunde lozingen van PFOS. Die stof is al meer dan 15 jaar verboden en de bedrijven die vandaag in de media genoemd worden hebben die stof zelfs nooit geproduceerd. Essencia laat weten dan ook zeer verbaasd te zijn over de berichtgeving hierover.

Als er verhoogde PFOS-concentraties gemeten worden in het Scheldewater is dit omdat die stof moeilijk afbreekt. Net daarom is er op basis van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht beslist om dergelijke stoffen uit te faseren. Bovendien zijn er ook andere bronnen die de waterkwaliteit van de Schelde beïnvloeden, zoals huishoudelijk afvalwater, historische vervuiling of lozingen verder stroomopwaarts. 

Er is dus geen oorzakelijk verband met de huidige lozingen van bedrijven. Die verlopen volgens het boekje en worden permanent opgevolgd op basis van milieukwaliteitsnormen

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia: “Bedrijven moeten uiteraard de milieuregels volgen en ze doen dat ook. Een bedrijfsvergunning voor de lozing van afvalwater zomaar linken aan de resultaten van PFOS-metingen in de Schelde houdt echter geen steek en zorgt nodeloos voor commotie. Het is vooral jammer dat er op deze manier bijkomende ongerustheid wordt veroorzaakt in een complex milieudossier.”

[bron: essencia]