High Level Structure (HLS) wordt Harmonized Structure (HS)

In mei 2021 is 'de nieuwe HLS' gepubliceerd. De naam is gewijzigd in Harmonized Structure. Vanaf mei 2021 wordt deze 'HS' in alle nieuwe en toekomstige ISO-managementsysteemnormen opgenomen.

De HLS bevat de gemeenschappelijke structuur en kerneisen voor alle ISO-managementsysteemnormen, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001 en ISO 22000 waardoor deze normen naadloos op elkaar aansluiten.

HLS als zelfstandige basis voor integraal management

Kenmerkend voor de HLS, en daarmee voor de nieuwe generatie managementsysteemnormen, is oriëntatie op de ‘business environment’ (interne en externe context) als uitgangspunt voor het identificeren en beoordelen van risico’s en kansen, belanghebbenden en hun eisen, wensen en verwachtingen. Risico-, stakeholder- en compliancemanagement helpen een organisatie om dit systematisch te doen, strategie en beleid te bepalen en dit te vertalen naar de juiste operationele activiteiten en een beheerste bedrijfsvoering. Deze basiselementen van de HLS, gecompleteerd met eisen aan een directie die leiderschap toont in commitment voor en aansturing van het systeem, zorgt voor een goede inrichting van de organisatie en voor de benodigde middelen.

Plug-in model

De managementsysteemnormen zijn ontwikkeld volgens het zogenoemde ‘Plug-in model’. In dit model sluiten de managementsysteemnormen aan op een set ‘kerneisen’ die voor al die normen hetzelfde zijn.

[bron: nen.nl]