Gebruik een ladder zoals het moet!

Ladders worden vaak gebruikt. En helaas gebeuren er tijdens het gebruik nog veel ongevallen, die leiden tot ernstige en zelfs dodelijke letsels. Het is dus van groot belang zorgvuldig te werk te gaan bij de keuze van de ladder en niet in routine te vervallen tijdens het werken ermee.

Ladder als werkpost

De ladder werd lange tijd enkel als een toegangsmiddel beschouwd. Volgens titel 5 betreffende de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte van boek IV van de codex over het welzijn op het werk, kan een ladder als een werkpost worden gebruikt.

Deze mogelijkheid wordt slechts aanvaard als de werkzaamheden van korte duur zijn en enkel de hantering van lichte lasten impliceren.

Bovendien moet de werknemer die een werk uitvoert vanop een ladder op ieder ogenblik beschikken over een veilige houvast en steun. In de praktijk worden deze eisen meestal als vervuld beschouwd wanneer de twee voeten van de werknemer steunen op een trede en wanneer de werknemer zich met een hand kan vasthouden aan een trede.

Tips voor veilig gebruik

Ga je aan de slag met een ladder?  Let dan zeker op deze zaken voor een veilig gebruik:

  • Overbelast de ladder niet. Ga nooit met 2 personen tegelijkertijd op een ladder.
  • Neem met beide handen de sporten vast (niet de bomen) tijdens het beklimmen of afdalen van de ladder.
  • Kijk met het aangezicht altijd naar de ladder tijdens het beklimmen of afdalen van de ladder.
  • Sta nooit hoger dan de hoogste sport -4.
  • Neem enkel lichte lasten mee in een materiaaltas of een speciale heupriem of gebruik een optrektouw.
  • Neem een stabiele werkhouding aan. Leun niet zijwaarts en verplaats tijdig de ladder.
  • Signaleer elke abnormaliteit, abnormale werking, onveilige werking van de ladder aan de verantwoordelijke.
  • Laat geen personen toe in de onmiddellijke nabijheid of onder de ladder.
  • Hou de ladder buiten bereik van kinderen.
  • Voorzie een goede bereikbaarheid van de werkpost en de ladder.

Meer weten?

Ontdek wat je best doet vóór het gebruik van de ladder en meer tips over werken met ladders op het Prebes Kenniscentrum:

? VIK 063 Verplaasbare ladder