Nieuw strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk

Op 28 juni 2021 gaf de Europese Commissie het officiële startsein voor haar ambitieus nieuw strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk, met als doel werknemers veilig en gezond te houden in een snel veranderende arbeidswereld.

2021 - 2027

Het nieuwe kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 omvat de belangrijkste prioriteiten en acties die nodig zijn om de gezondheid en veiligheid van werknemers de komende jaren te verbeteren in de wereld na de pandemie, die gekenmerkt wordt door groene en digitale transities, economische en demografische uitdagingen en het veranderende concept van een traditionele werkomgeving.

Focus

De focus van dit kader is helder:

  • anticiperen op verandering en deze in goede banen leiden
  • de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten verbeteren
  • en de paraatheid met betrekking tot potentiële toekomstige gezondheidscrises verhogen.

Nooit geziene veranderingen

De COVID-19 crisis, de digitalisering en de groene transitie zorgen voor nooit eerder vertoonde veranderingen in de aard, uitvoering en omstandigheden van ons werk. Dit nieuwe kader is er dan ook op gericht de instellingen van de Europese Unie (EU) en zijn lidstaten, de sociale partners en andere belanghebbenden in de EU rond deze kernprioriteiten te mobiliseren.

Preventiecultuur

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zal bij de uitvoering van het kader een essentiële rol vervullen door acties, samenwerking en uitwisseling binnen zijn omvangrijke netwerk van partners te faciliteren en een preventiecultuur op werkplekken in de EU en daarbuiten te bevorderen.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van EU-OSHA: 

Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027

Bron: BeSWIC