Hoe meld je een elektrisch ongeval?

Elektrische ongevallen moeten gemeld worden aan FOD Economie. Dit stond al zo in het “oude” AREI en blijft nu ook gelden. De verplichting geldt voor eigenaars, beheerders of uitbaters van elektrische installaties.

Naast de klassieke melding aan de verzekering in het kader van de welzijnswetgeving (onder de bevoegdheid van FOD WASO) dient er dus steeds een 2e melding te gebeuren bij FOD Economie (voor de bevoegdheid over het AREI).

Wanneer melden?

Voor elektrische installaties die onder het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) vallen, moet elk ongeval worden meegedeeld aan de Algemene Directie Energie van de FOD Economie wanneer:

 • er personen bij betrokken zijn, en
 • het ongeval rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties die dienen
  • voor de productie van elektrische energie,
  • voor de omzetting van elektrische energie,
  • voor de transmissie van elektrische energie,
  • voor de verdeling van elektrische energie, of
  • voor het gebruik van elektrische energie.

Die verplichting betreft alle elektrische installaties die binnen het toepassingsdomein vallen van de drie Boeken van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019, zie afdeling 9.1.1 voor niet-huishoudelijke installaties en afdeling 9.1.2 voor de huishoudelijke installaties.

Hoe meld je een elektrisch ongeval?

Op de website van FOD Economie vind je een template voor de melding.

Werkgevers moeten alle ongevallen - ook deze met een elektrische oorzaak - zoals steeds aangeven aan hun verzekering. En de ernstige arbeidsongevallen aan Toezicht Welzijn op het Werk. Zo is er dus een dubbele meldingsplicht bij elektrische ongevallen op de werkplaats.

Meer informatie