Verplichte modernisering van historische liften: termijn verlengd

De afgelopen maanden werden historische liften, die vooral in Brusselse gebouwen nog veelvuldig te vinden zijn, bedreigd door een verplichte modernisering die op til staat. De termijn voor modernisering van deze liften werd nu verlengd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 types liften.

Termijn voor modernisering verlengd

Volgens de huidige regelgeving moeten deze bijzondere liften vóór 31 december 2022 worden gemoderniseerd. Een verplichting die weinig tijd zou laten voor (mede)eigenaars. Zij staan onder druk om tijdig aan deze verplichting te voldoen.

Er is uiteindelijk beslist om de termijnen voor de modernisering van historische liften te verlengen. Dit zal gelden voor alle liften van vóór 1958

Liften zonder historische waarde

Voor liften die vóór 1958 in gebruik zijn genomen maar geen historische waarde hebben wordt de uiterste datum voor modernisering 31 december 2023, d.w.z. één jaar later dan de huidige regelgeving (KB van 9 maart 2003 rond de veiligheid van liften).

Liften mét historische waarde

Voor liften met historische waarde die vóór 1958 in gebruik zijn genomen moeten alternatieve oplossingen worden gezocht, die voldoende veilig is. Die alternatieven moeten een evenwicht vinden tussen prijs, historische waarde en veiligheid. Deze liften krijgen 5 jaar uitstel ten opzichte van de huidige regelgeving (KB van 9/3/2003) en moeten uiterlijk op 31 december 2027 zijn gemoderniseerd.

Aanpassingen KB oude liften

Voorts zal een reeks andere wijzigingen worden doorgevoerd in het koninklijk besluit rond de veiligheid van liften, waarvan de belangrijkste:

  • Er wordt een definitie van “historische lift” ingevoerd (op basis van een regionale erkenning)
  • Een veiligheidschecklist zal niet op dezelfde wijze toegepast worden voor historische liften
  • Bepaalde fysieke sloten mogen worden vervangen door elektronische oplossingen
  • Historische liften zullen aan een afdoende veiligheidsniveau moeten voldoen, dat niet langer en niet gelijkgesteld is aan liften die na 1958 in gebruik zijn genomen, zoals vandaag het geval is

Naast deze wijzigingen zoekt de FOD Economie verder naar oplossingen om een reeks problemen die zich stellen met historische liften op te lossen. De FOD Economie zal daarvoor beroep doen op de Externe diensten voor technische controle.

De nieuwe regelgeving verscheen nog niet in het Staatsblad.

Meer informatie

  • Verplichte modernisering van historische liften: termijn verlengd | FOD
  • Checklist voor de veiligheid van lift(en) | Prebes Kenniscentrum
  • Toolbox werken met mobiele arbeidsmiddelen | Prebes Kenniscentrum

💡 Volg de wetgeving op het Prebes Kenniscentrum

Bron: www.belgium.be