Campagnes TWW 2022

Elk jaar plant Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een aantal campagnes. Omwille van corona werden de campagnes van 2020, die al doorgeschoven waren naar 2021, opnieuw vooruitgeschoven naar 2022.

Campagnes 2022

Voor de campagnes voor 2022 verwijzen we naar het bericht over de campagnes van 2020

Overige controles

Maar begin 2022 zal Covid-19 ons leven nog bepalen, waardoor het niet zeker is dat de doorgeschoven campagnes ook degelijk in 2022 zullen uitgevoerd worden.

De arbeidsinspectie doet immers nog vele controles op (het verplicht) telewerk waarbij ook het aspect binnenluchtkwaliteit meegenomen wordt. Daarnaast heeft de AD TWW zich ingeschreven in een Multi Annual National Control Plan (MANCP) met andere Arbeidsinspectiediensten en zal er in het voorjaar een SLIC-campagne zijn rond musculoskeletale aandoeningen.

Hoe verloopt een bezoek?

Bij elk bezoek gaat de inspecteur het beleid van de werkgever inzake welzijn na. Vervolgens overloopt men de aanpak van de werkgever voor elk domein van de welzijnswet, en gaat men dieper in op het thema gekozen voor de sector.

Niet in orde?

Niet in orde? Dan zijn er consequenties aan verbonden. Dit kan gaan van een mondeling of schriftelijk advies, tot een waarschuwing en zelfs het stopzetten van de activiteit bij ernstige tekortkomingen.