OiRA-tool voor basisonderwijs

  • 07/12/2021

Op 8 november 2021 organiseerde het Belgisch focal point van EU-OSHA een webinar rond de nieuwe OiRA-tool voor het kleuter- en het lager onderwijs.

Wat is OiRA?

OiRA staat voor Online interactive Risk Assessment. Elk beroep houdt risico’s in. Het is wettelijk verplicht om deze risico’s te analyseren via een risicoanalyse en nadien acties te ondernemen. Met de gratis OiRA software kan je op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren in het kader van het welzijn op het werk.

Individuele basisschool

De OiRA-tool richt zich vooral tot de individuele basisschool, niet zozeer tot de scholengemeenschap of scholengroep. De risicostellingen dienen dus steeds op individueel schoolniveau geïnterpreteerd te worden.

Participatief

De OiRA-tool wordt liefst participatief doorlopen. Het schoolbestuur of de inrichtende macht is verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid. Samenwerking en betrokkenheid van iedereen vormen daarbij sleutelwoorden.

Herbekijk het webinar

Herbekijk het webinar via het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: 

👉 Webinar: lancering van de nieuwe OiRA tool voor het kleuter - en het lager onderwijs.

Meer informatie

  • Webinar: herbekijk de lancering van de nieuwe OiRA-tool voor het kleuter- en het lager onderwijs | BeSWIC
  • Raadpleeg alle OiRA’s in de rubriek KMO > OiRA, uw online risicoanalyse