Charter om de ontvangst van chauffeurs op verlaadplaatsen te verbeteren

De omstandigheden waaronder vrachtwagenchauffeurs op hun laad- en losplaats worden ontvangen, laten vaak te wensen over. Met een charter dat door drie organisaties is ondertekend,wil men op dit vlak verbetering te brengen in alle sectoren.

Waarom een charter voor vrachtwagenchauffeurs?

De omstandigheden waaronder vrachtwagenchauffeurs op hun laad- en losplaats worden ontvangen, laten vaak te wensen over. Met een charter dat door drie organisaties is ondertekend, zal worden getracht hierin verbetering te brengen in alle sectoren. De Global Shippers Alliance (GSA), de Internationale Wegtransport Unie (IRU), die de wegvervoersondernemingen vertegenwoordigt, en de International Transport Workers’ Federation (ITF), die de chauffeurs vertegenwoordigt via hun vakbonden, hebben een charter opgesteld voor de ontvangst van chauffeurs op de laad- en losplaatsen van bedrijven. Het charter is gebaseerd op het beginsel van wederzijds respect en bevat een reeks verbintenissen voor verladers, vervoerders en chauffeurs.

De verladers verbinden zich er bijvoorbeeld toe:

 • te zorgen voor correcte en goed onderhouden ontvangstfaciliteiten (beveiligde parkeergelegenheid, sanitair, rustlokalen, enz.)
 • alles in het werk te stellen om onnodig tijdverlies te voorkomen
 • voldoende en opgeleid personeel ter beschikking te stellen voor het laden of lossen
 • bij de organisatie van het werk rekening te houden met de rij- en rusttijden

De vervoerders verbinden zich ertoe hun chauffeurs te voorzien van:

 • conforme uitrusting
 • een adequate opleiding
 • volledige informatie over de gevolgen die de vervoersopdrachten zullen hebben voor hun rij- en rusttijden

Tenslotte verbinden de chauffeurs zich ertoe:

 • de hun ter beschikking gestelde voorzieningen met eerbied te gebruiken
 • de door het personeel ter plaatse gegeven instructies op te volgen
 • het personeel in kennis te stellen van eventuele overschrijdingen van de rijtijden

Dit charter werd vanaf medio 2021 in alle Europese landen ingevoerd door de verenigingen die lid zijn van de drie ondertekenaars. De inhoud van het charter is beschikbaar in 16 talen, waaronder het Engels en het Frans, via de website Support our drivers.

Tekort aan chauffeurs

In de transportsector heerst er al een tijdje een tekort aan chauffeurs. Eén van de manieren om dit tekort te verhelpen, is een efficiënter gebruik van de tijd van de chauffeurs door de wachttijden op laad- en losplaatsen te verminderen.

Ook een meer respectvolle behandeling van de chauffeurs op verlaadplaatsen zal de aantrekkelijkheid van het chauffeursberoep vergroten. Daarom werd door hogervermelde organisaties volgende publicatie gemaakt, die in het Engels kan worden nagelezen op de website van CEFIC: How to reduce time spent by drivers on site and improve their treatment Recommendations for loading and unloading sites (PDF, 768 KB).

Een deel van deze richtlijn rond chauffeurstekort is in 2020 aangepast. Meer informatie hierover in het Engels in volgende documenten:

Prenne

Op de digitale Prenne 60 vind je 2 modules rond transport:

 • 17/2 om 10u: Dodehoek risico’s
 • 18/2 om 10u: Resultaten van de campagne valrisico’s bij verlading van de AD TWW

👉 Meer informatie over de modules van Prenne 60  die je in de loop van januari en februari 2022 kan bekijken

Meer informatie

Bron: BeSWIC