Hoe kies je je interne vertrouwenspersoon?

Het is zover: je hebt als organisatie beslist om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Voortaan zullen jouw medewerkers met hun problemen terecht kunnen bij een laagdrempelig aanspreekpunt in de organisatie. Maar wie moet die nieuwe vertrouwenspersoon zijn? Hoeveel vertrouwenspersonen stel je best aan? En hoe ga je te werk om de juiste persoon op die plaats te krijgen?

Selecteren: stap voor stap

  1. Bepaal het aantal benodigde vertrouwenspersonen voor je organisatie
  2. Bepaal het vereiste profiel (gebruik het Prebes functieprofiel voor vertrouwenspersonen)
  3. Bepaal de praktische voorwaarden voor een goede werking van de vertrouwenspersoon
  4. Bepaal wie mee beslist over de keuze
  5. Schrijf een vacature uit of benader de persoon die je voor ogen hebt als vertrouwenspersoon
  6. Organiseer één of meerdere gesprekken
  7. Indien er al een vertrouwenspersoon is, laat deze spreken met de kandida(a)t(en) en geef deze persoon een stem in het selectieproces
  8. Bespreek de gekozen kandida(a)t(en) op het CPBW en toets de gedragenheid van deze persoon af
  9. Maak duidelijke afspraken met je vertrouwenspersoon
  10. Maak de vertrouwenspersoon bekend in je organisatie (gebruik de Prebes affiche voor bekendmaking van je vertrouwenspersoon)

Meer informatie