Nieuwe normen voor CO2-meters

Onder het motto beter laat dan nooit verscheen op 9 maart 2022 het Ministerieel Besluit met de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van CO2-meters in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2.

Nieuwe regelgeving

Fabrikanten van meetapparaten voor luchtkwaliteit moeten aan bepaalde criteria voldoen wanneer zij hun producten op de markt brengen. Deze regels zijn geldig vanaf 1/4/2022 tot en met 30/09/2022. Ze moeten de goede werking van CO2-meters garanderen in afgesloten ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek .

CO2-meter & binnenluchtkwaliteit

Een CO2-meter meet de CO2-concentratie in een bepaalde ruimte. Het gebruik van deze meter helpt de bevolking te beschermen tegen de risico’s van besmetting als gevolg van een slechte binnenluchtkwaliteit.

De CO2-meter speelt een grote rol bij de strijd tegen de verspreiding van vervuilende stoffen, zoals virussen. De CO2-concentratie hangt af van het aantal mensen in een ruimte en de activiteit die er plaatsvindt. Hoe hoger de CO2-concentratie, hoe hoger de concentratie aërosolen (microdruppels die door de ademhaling worden geproduceerd) die micro-organismen, bacteriën en virussen kunnen bevatten. Een gebrek aan ventilatie in gesloten ruimten bevordert de verspreiding van deze stoffen. Verluchten en ventileren helpt dus om de verspreiding via de lucht te beperken. 

Daarom wordt aanbevolen een CO2-meter te gebruiken in ruimten waar publiek aanwezig is. Als de CO2-concentratie de drempel van 900ppm overschrijdt, wordt een efficiënt luchtventilatiesysteem sterk aanbevolen.

Verplichtingen voor fabrikanten van CO2-meters

Fabrikanten mogen alleen CO2-meters op de markt brengen die voldoen aan specifieke technische criteria en gebruiksvoorwaarden die zijn vastgelegd in een nieuw ministerieel besluit. Alleen CO2-meters die aan al deze criteria voldoen, mogen de vermelding “apparaat voor gebruik in de strijd tegen SARS-CoV-2" dragen. Dit moet rechtstreeks op het toestel, op de verpakking of in de technische handleiding worden vermeld.

Nuttige informatie

Bron: FOD Volksgezondheid