Charter voor de levering en verwerking van stortklaar beton op bouwplaatsen

De levering en verwerking van stortklaar beton vergt een goede communicatie tussen de betonleverancier en de aannemer. Dit is de beste garantie voor veilig, vlot en kwalitatief werk. De Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) en Fedbeton hebben daarom een charter opgesteld met aanbevelingen voor bouwplaatsen.

Charter: 4 pijlers

Het charter bevat aanbevelingen voor betonleverancier en aannemers, verdeeld over 4 pijlers:

 • Communicatie en organisatie: communiceer tijdig vóór het begin van de werken.
 • Veiligheid: respecteer de veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats.
 • Kwaliteit: kies voor beton met het BENOR-certificaat.
 • Milieu: beperk de ecologische voetafdruk.

Men onderscheidt 8 onderliggende veiligheidsaspecten:

 • De levering en verwerking van stortklaar beton vergen het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Betonmixers en betonpompen zijn zware bouwplaatsmachines (tot 44 ton). Zij kunnen zich eventueel verplaatsen op de bouwplaats, op een ondergrond die deze belasting kan dragen. Bij verpomping worden er drukverdeelplaten gebruikt
 • Als de weg of het openbaar domein moeten worden ingenomen, voorziet de aannemer in de vereiste vergunningen en de gepaste signalisatie
 • De betoncentrale garandeert dat de betonmixers en betonpompen beantwoorden aan de wettelijke voorschriften en regelmatig technisch worden gecontroleerd. De betonpompen beschikken over een Sigmacert-attest of gelijkwaardig
 • Beton leveren met een betonpomp (of mixer-pomp) in de nabijheid van hoogspanningslijnen brengt specifieke risico’s met zich mee. De aannemer dient de nabijheid van hoogspanningslijnen aan de betoncentrale te melden bij de bestelling van het stortklaar beton
 • Bij het terugpompen van restbeton in de betonmixer mag niemand zich in de veiligheidszone aan de achterkant van de betonmixer bevinden
 • Terugkubelen in de betonmixer is verboden. De manipulatie van de kubel is een risicovolle handeling en moet dus in optimale veiligheidsomstandigheden worden uitgevoerd
 • De levering en verpomping van het beton worden onder veilige omstandigheden uitgevoerd. Als dat niet het geval is, kunnen deze worden stopgezet

Meer informatie

Bron: BeSWIC