Federale regering komt met "ventilatieplan" voor publiek toegankelijke ruimtes

De federale regering heeft een akkoord over een "ventilatieplan" voor alle publiek toegankelijke ruimtes. Onder meer horecazaken, theaters en fitnesszaken zullen ook na de coronacrisis verplicht een CO2-meter moeten hebben en hun luchtkwaliteit in de gaten blijven houden. Het plan treedt normaal nog dit voorjaar in werking.  

Federale regering komt met ventilatieplan voor publiek toegankelijke ruimtes

CO2-meters en risicoanalyses

Concreet zal er een wettelijk kader opgesteld worden dat alle publiek toegankelijke plaatsen, zoals horecazaken, maar ook bioscopen of fitnesszaken, zal verplichten om een CO2-meter te hangen op een goed zichtbare plaats. Ze zullen hun luchtkwaliteit moeten blijven monitoren.  Bovendien zullen ze ook verplicht zijn om een risicoanalyse uit te voeren die alle factoren aanduidt die een impact kunnen hebben op de kwaliteit van de binnenlucht. Is die niet gegarandeerd, dan moet de zaakvoerder een actieplan opstellen om de luchtkwaliteit in zijn zaak te verbeteren.

Nog voor de zomer?

Minister Vandenbroucke hoopt dat het wetgevend kader voor het plan snel goedgekeurd wordt door het parlement, zodat het plan nog voor de zomer in werking kan treden. Alle uitbaters in de horecasector, het nachtleven, de sportsector en de cultuursector zullen vanaf dan een jaar de tijd krijgen om hun zaak in orde te brengen. Voor andere sectoren zal later nog een haalbare tijdslijn bepaald worden. "We nemen ruim de tijd voor een overgangsperiode", aldus de minister. "Ondertussen gaan we werken aan bewustwording en campagnevoeren."

Luchtkwaliteitslabel

Vanaf 2025 zullen uitbaters hun klanten ook op de hoogte moeten brengen van de luchtkwaliteit in hun zaak, aan de hand van een luchtkwaliteitslabel. Er zal ook een databank worden opgesteld die al die labels samenbrengt, zodat ook de overheid de luchtkwaliteit kan blijven opvolgen en indien nodig - bij een volgende pandemie - gericht maatregelen kan nemen.

“Binnenklimaat in balans” op Prenne 62

Wat is een gezond binnenklimaat? Wat zijn de belangrijke pijlers om een gezond binnenklimaat te creëren? Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Het helpt ook om de overdracht van virussen zoals COVID-19 te beperken. Welke basisregels bevinden zich in de Codex? Welke aanbevelingen nemen we verder mee om een goede luchtkwaliteit te bewaken en te beheersen?

👉 Leer er alles over op Prenne 62, noteer 16 juni alvast in je agenda!

bron: VRT