Informatie brandstoffen oplaadpunten: EN 17186

Richtlijn 2014/94/EU geeft bepalingen betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Met 13 artikelen en 2 bijlagen is het in lengte geen grote richtlijn, maar wel eentje met grote impact.

Richtlijn 2014/94/EU

Artikel 4 handelt over elektriciteitsvoorziening voor het vervoer. Artikel 7 over gebruikersinformatie (over brandstof en oplaadpunten). Deze informatie moet worden meegedeeld in de motorvoertuighandleidingen, bij de tank- en oplaadpunten, op de motorvoertuigen en bij de dealers van motorvoertuigen op hun grondgebied. Deze eis geldt voor alle motorvoertuigen en de bijbehorende handleidingen die op de markt worden gebracht na 18 november 2016.

Bijlage II van de richtlijn geeft algemene informatie over de technische specificatie van elektrische oplaadpunten, waterstoftankpunten en aardgastankpunten.

De norm EN 17186 - in voege sinds 20 maart 2021 - geeft invulling aan artikel 7 voor wat betreft elektriciteit als brandstof voor elektrische wagens.

Informatie over klassieke brandstoffen en e-laadpalen

Informatie over klassieke brandstoffen en e-laadpalen kan je vinden op de website van de website fuel-identifiers. Deze norm is ook opgenomen in het koninklijk besluit van 13 april 2019 betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen.

Codes in de hexagonen voor opladen van elektrische wagens: EN 17186

De vorm voor alle elektrische interfaces is een regelmatige horizontale zeshoek en heeft een diameter van minstens 30 mm (breedte).

  • De elektrische interface wordt door een symbool gecategoriseerd dat bestaat uit één letter. 
  • Voor de voertuigconnector en de voertuiginlaat aan de kant van het voertuig: in witte letters op zwarte achtergrond.
  • Voor de stekker en het stopcontact aan de kant van de laadpaal: in zwarte letters op een witte achtergrond.
  • Voor wisselstroom opladers van type 1 tem 3 zijn het de letters B t.e.m. E.
  • Voor gelijkstroomopladers van type FF, AA en type 2 zijn het de letters K t.e.m. O.

Dit wordt mooi geïllustreerd door brochures die in een 20-tal talen kunnen gedownload worden van de website fuel-identifiers, een initiatief van ACEA, ACEM, ChangeUp, CharIn en Eurelectric:

Identificatie van andere brandstoffen dan elektriciteit

Ook andere brandstoffen worden door normen geïdentificeerd zoals B7 voor diesel en E5 en E10 voor benzine. Dit is ook vastgelegd in het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines

Nieuwe affichage van brandstofprijzen

Vanaf 1 april 2022 verplicht een Europese richtlijn bovendien om in tankstations een prijsvergelijking van de verschillende brandstoffen te tonen. Hiermee wil ze de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen stimuleren. De nieuwe affiches tonen de gemiddelde marktprijzen van de zes brandstoffen (E10, B7, LPG, elektriciteit, waterstof en CNG) per kwartaal op basis van een verbruik per 100 km.

Meer informatie hierover vind je op de website van de FOD Economie: Nieuwe affichage van brandstofprijzen vanaf 1 april 2022

Leer meer op Prenne 62