In memoriam

  • 17/05/2022

Met Gilbert Vandeputte verliest onze vereniging een van de belangrijkste leden uit de geschiedenis van de VDVHB (vroegere benaming van Prebes).

Hij was zowaar de voedstervader van onze vereniging en stimuleerde deze om zich te profileren als de beroepsvereniging van de preventieadviseurs. Hij bezat de kunst om jonge preventieadviseurs te helpen en te stimuleren in hun taak voor een veilige werkwereld. Hierbij vergat hij zeker de sociale aspecten van de arbeid niet.

Als onze provinciale afdelingen werden opgericht was hij de eerste voorzitter van de provincie Antwerpen. De deuren van het bedrijf, dat hij samen met zijn broers uitbouwde, stonden steeds open voor Prebes. In zoverre dat alle vergaderingen van de Raad van Bestuur en onze redactieraad steevast in de lokalen van de firma Vandeputte werden gehouden, waarvoor nog steeds onze oprechte dank.

Hij organiseerde samen met ons tal van opleidingen, infodagen en bedrijfsbezoeken voor onze preventieadviseurs.

In de jaren 90 wanneer de vereniging evolueerde van VDVHB naar Prebes adviseerde hij ons om een eigen secretariaat uit te bouwen om aldus de groei van onze vereniging verder door te zetten.

Gilbert was een zachtaardig en innemend persoon en een echte pater familias die oog had voor alle lagen van onze samenleving. Hierbij bleef zijn inzet voor de gehandicaptenzorg niet onopgemerkt.

Prebes is mede dank zij u wat het nu is. Gilbert we missen u!

Prebes biedt aan de familie en nabestaanden haar oprechte deelneming aan.