Rapport re-integratie langdurig zieken

Een rapport van het Rekenhof geeft enkele belangrijke conclusies weer met betrekking tot de re-integratie van langdurig zieken.

2 trajecten

Om het aantal langdurig zieken op de arbeidsmarkt te verminderen, werden eind 2016 twee vormen van re‐integratietrajecten ingevoerd:

  • één voor personen met een arbeidsovereenkomst (traject- WASO)
  • één voor personen zonder arbeidsovereenkomst (traject‐RIZIV)

Beperkt effect

Hoewel het aantal re‐integratietrajecten toeneemt, blijft het effect ervan beperkt. De grote meerderheid van de door de werkgevers aangevraagde trajecten‐WASO leidt uiteindelijk tot een definitieve arbeidsongeschiktheidsverklaring door de arbeidsarts.

Snelle opstart belangrijk

Een snelle opstart van het traject is dan ook belangrijk: vooral bij de trajecten‐WASO daalt de kans op succes naarmate ze later worden opgestart. Ook de leeftijd van de persoon speelt een grote rol: hoe ouder, hoe lager de slaagkans van het traject.

Problemen

Door een gebrek aan arbeids‐ en adviserende artsen kunnen de re‐integratietrajecten niet altijd snel genoeg worden opgestart en zijn er communicatieproblemen tussen de veelheid aan actoren.

Daarnaast beschikt de overheid niet over de meest elementaire informatie over de trajecten om het beleid te kunnen evalueren.

Aanbevelingen

Er worden in het rapport 6 aanbevelingen gedaan:

  • Evalueer het reglementaire kader rond arbeidsartsen en adviserend artsen, als voorbereiding op het nemen van initiatieven om de daling in het aantal artsen tegen te houden en eventueel te doen stijgen.
  • Neem initiatieven zodat elementaire informatie over de re-integratietrajecten en de verschillende stappen in het proces wordt bijgehouden, om evaluatie en bijsturing mogelijk te maken.
  • Blijf investeren in de trajecten-RIZIV.
  • Evalueer de regelgeving om na te gaan of verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht kan worden losgekoppeld van re-integratietrajecten.
  • Evalueer het beleid op basis van de bijgehouden informatie over de re-integratietrajecten en de verschillende stappen in het proces.
  • Ontwikkel een platform dat de uitwisseling van de gegevens tussen de behandelende arts, de adviserende arts van het ziekenfonds en de arbeidsarts bevordert.

Meer informatie