Risico’s werken aan ondergrondse waterleidingen

Een strikte hygiëne bij werkzaamheden aan ondergrondse leidingen is van cruciaal belang voor de kwaliteit van drinkwater. Dit vraagt om de juiste kennis en vaardigheden. Door de krachten te bundelen voor één gezamenlijke vakopleiding, zetten de Vlaamse waterbedrijven in op een uniforme en correcte uitvoering van de werken door alle uitvoerders.

Op donderdag 24 oktober 2019 werd tijdens de vakbeurs Aquarama de nieuwe sectorale vakopleiding “hygiënisch en veilig werken aan drinkwaterleidingen” voorgesteld door AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, Bouwunie en Confederatie Bouw.

De organisatie van een gezamenlijke vakopleiding is een logisch vervolg op de bestaande samenwerking rond technische materiaalvoorschriften voor leidingsystemen. Met de komst van deze opleiding zullen er bij de aanleg of het herstel van leidingen minder besmettingen door micro-organismen optreden, waardoor de leidingen sneller in dienst kunnen worden genomen.

Vakopleiding “hygiënisch en veilig werken aan drinkwaterleidingen”

De opleiding is er voornamelijk op gericht om het bewustzijn te vergroten rond de kwaliteitsrisico’s die met de aanleg van drinkwaterleidingen gepaard gaan. Zo worden aspecten als persoonlijke hygiëne, het gebruik van desinfectiemiddelen, de stockage en verpakking van materialen en een hygiënische werkomgeving toegelicht.

Daarnaast benadrukt de opleiding de veiligheid van de uitvoerders. Zo behandelt men de maatregelen die moeten worden genomen bij een verontreinigde bodem, bij de aanwezigheid van vezelcement leidingsystemen (onder andere oude asbestleidingen) en bij het uitvoeren van werken naast voorbijrijdend verkeer.

De opleiding is sterk visueel en laagdrempelig. De opleiding bestaat uit 8 lesuren en wordt besloten met een examen. Indien men slaagt in het examen krijgt men een certificaat dat 5 jaar geldig is.

Toolboxfiches

Als onderdeel van deze opleiding stelt AquaFlanders enkele toolboxfiches ter beschikking:

Meer informatie

Meer informatie over de vakopleiding is beschikbaar op de websites van AquaFlanders en Bouwunie:

👉 Lees het volledige artikel op BeSWIC

💡 Volg de sessie over deze nieuwe vakopleiding op Prenne 62