Evenementen in tenten: preventiemaatregelen

Organiseer je een evenement in een tent? Hou dan zeker rekening met een aantal verhoogde risico's en volg de nodige preventiemaatregelen. De veiligheid bij een evenement vraagt een stevige voorbereiding én betrokkenheid van verschillende partijen (organisatoren, autoriteiten, hulpdiensten en politie).

Voorbeelden van preventiemaatregelen

Controle van de stabiliteit van de structuur en de tribunes

Brandpreventie

 • Vermijd licht ontvlambare decoratie, meubels en gordijnen
 • Verbied open vuur in de tentconstructie (gasfornuizen, houtkachels, kaarsen of speciale effecten)
 • Verbied licht ontvlambare vloeistoffen en de opslag van brandstoffen zoals gasflessen

Controle op elektriciteit

 • Inspecteer regelmatig of alle elektrische toestellen en apparatuur (verwarming, verlichting, keuken en geluidsinstallatie) nog in goede staat zijn. Let op voor  oververhitting of overbelasting van bedrading en panelen. Vraag kwaliteitsattesten en controlecertificaten van apparaten en installaties.
 • Check de elektrische installatie.

Algemene veiligheid

 • Zorg voor de nodige veiligheid: voorzie alarminstallaties en brandblusmateriaal en leid het publiek in goede banen.
 • Voorzie noodprocedures en evacuatieplannen. Informeer de medewerkers en exposanten over de noodprocedures en veiligheidsmaatregelen. Hang duidelijke instructies uit voor het publiek.
 • Stel een veiligheidsdossier op met alle belangrijke informatie: veiligheidsvoorschriften, attesten (controles en brandveiligheid) en gebruiksaanwijzingen

Verantwoordelijkheid

De betrokken overheden zijn zich uiteraard bewust van het feit dat de organisatie van een evenement in een of meerdere tenten risico’s met zich meebrengt. De organisatoren van dergelijke evenementen zijn echter verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers en de bezoekers. Zij moeten dan ook met de betrokken partijen - en eventueel in overleg met de hulpdiensten - de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.

Meer informatie

 • Op Prenne 62 vertelt Krista Verschaeren, veiligheidscoördinator bij de organisatie van grote festivals over de risico's en uitdagingen van grote events
 • Evenementen in tenten: preventiemaatregelen
 • Voor deze evenementen - die ook vallen onder actieve ontspanningsevenementen - vind je ook meer informatie op de website FOD Economie
Bron: Secunews