Nog steeds onveilig vuurwerk op de markt

30 % van het gecontroleerde vuurwerk op de Belgische markt voldoet niet aan de technische veiligheidsnormen. Dat blijkt uit een gericht onderzoek (bij producten waarbij er een vermoeden van non-conformiteit was) door de FOD Economie.

Controle veilige werking

FOD Economie controleerde de veilige werking en de administratieve vereisten van verschillende vuurwerkartikelen die op de Belgische markt werden aangeboden. Er werd specifiek gekeken naar vuurwerk van categorie F2. Dat is vuurwerk dat weinig gevaar inhoudt en een laag geluidsniveau. Het is bestemd om buiten te gebruiken in een afgebakende plaats en mag verkocht worden aan personen ouder dan zestien jaar.

30% ernstig risico

Er werden 20 vuurwerkartikelen gecontroleerd (telkens meerdere stuks per artikel). 30 % vertoonde één of meerdere tekortkomingen met een ernstig risico. Bij 25 % waren die tekortkomingen zelfs belangrijk of kritisch. Ze kunnen leiden tot gevaarlijke en/of onveilige situaties of geven een mislukte of verminderde werking.

Meest voorkomende problemen

Een overzicht van de meest voorkomende problemen:

  • 20 % produceerde een te hoog geluidsniveau dat leidt tot een risico op gehoorschade
  • 15 % ontplofte te laag bij de grond
  • 15 % functioneerde niet naar behoren (viel om of functioneerde slechts gedeeltelijk). Daardoor bestaat het risico dat de gebruiker zijn veilige positie verlaat om een kijkje te nemen. Als het vuurwerk alsnog onverwachts afgaat terwijl de gebruiker vlakbij is, zijn de gevolgen vaak catastrofaal.

Daarnaast  vertoonden 16 van de 20 artikelen (80 %) administratieve tekortkomingen. Dat zijn vooral problemen bij de EU-conformiteitsverklaring (60 %) en de informatie op de etiketten (30 %) of het ontbreken van een certificaat dat aantoont dat het artikel conform is met het type vuurwerk dat verkocht wordt (25 %).

Voor een aantal vuurwerkartikelen werden de nodige corrigerende maatregelen genomen door de verkopers. Daarnaast werden er terugroepacties opgezet, werd de verkoop van enkele artikelen gestopt en werden zij uit de handel genomen.

Meer informatie

Bron: FOD Economie