Het dubbelrichting fietspad, vloek of zegen?

  • 20/10/2022

Dubbelrichting fietspaden hebben een aantal voordelen, maar brengen ook extra risico's met zich mee. Enkel via goed rijgedrag houden we het veilig voor onszelf en de andere weggebruikers.

Voor-en nadelen

Een dubbelrichting fietspad is goedkoper in aanleg en onderhoud en zorgt voor minder betonnering van de openbare ruimte. Maar waar men in twee richtingen mag fietsen bestaat er een grotere kans op frontale botsingen die doorgaans zwaardere letsels veroorzaken.

Daarnaast zijn dubbelrichting fietspaden inherent gevaarlijker waar ze rijbanen kruisen, omdat het verkeer op de rijbaan naar twee richtingen moet kijken in plaats van één.

Richtlijnen voor veilig gebruik

  • Hou rechts aan en snij nooit een bocht af. Fiets dus zoals je met een auto op de rijbaan zou rijden.
  • Pas je snelheid aan. Hou rekening met drukte, kans op zijdelingse conflicten, staat van de weg en weersomstandigheden
  • Vertraag altijd bij kruisingen met rijbanen of andere fietspaden, ook wanneer je voorrang hebt.
  • Haal enkel in wanneer je dit veilig kan doen voor tegenliggers en de in te halen weggebruiker
  • Zorg ervoor dat je verlichting goed is afgesteld en je de tegenligger niet kan verblinden

Meer informatie

Bron: Speed Pedelec Vlaanderen