Verplichte documenten voor je preventiebeleid

Welke documenten moet je hebben voor het preventiebeleid van je organisatie? Welke regelgeving is geldig? Prebes geeft een overzicht.

Regelgeving documenten

Het uitwerken en implementeren van een preventiebeleid binnen een onderneming zorgt voor heel wat administratief werk. De reglementering op vlak van ‘Welzijn op het werk’ - de welzijnswet, het ARAB, de codex over het welzijn op het werk en de boeken van het AREI - bepalen dat er binnen het preventiebeleid heel wat documenten dienen opgesteld te worden.

Wetgevend bevinden we ons in een uitzonderlijke situatie. De welzijnswetgeving blijft onverkort van toepassing maar daarnaast moeten we nu bijvoorbeeld ook rekening houden met de generieke gids die verscheen naar aanleiding van de pandemie.

Gebruik het Prebes overzicht

2 nieuwe documenten van de Prebes projectgroep documenten bieden je een overzicht en houvast in het bijhouden van je documenten: DOC 108 en DOC 123. Als Prebes-lid kan je ze gratis downloaden op het Prebes Kenniscentrum.

Checklist wettelijke opvolging

De checklist DOC 108 biedt een overzicht van de documenten uit de codex over het welzijn op het werk die ter beschikking moeten worden gehouden aan "de met toezicht belaste ambtenaar". Deze niet-limitatieve lijst werd aangevuld met documenten uit andere regelgevingen en kan verder kan aangevuld worden met documenten eigen aan de organisatie, onderneming of instelling.

Documentenbeheer

DOC 123 : Documentenbeheer is bedoeld om een klassement op te stellen van alle documenten die nodig zijn voor het voeren van een gestructureerd welzijnsbeleid van een organisatie.
De documenten vernoemd in de inspectie-index TWW zijn inbegrepen in dit klassement.
Het document kan zowel een digitaal systeem zijn als een papieren versie of een combinatie.

Dit document is van toepassing voor alle ondernemingen en instellingen. De items die voor jouw organisatie niet van toepassing zijn, kan je eenvoudigweg verwijderen.

Meer informatie