50 jaar arbeidsongevallenwet in de privésector

Op 10 april 1971 trad de arbeidsongevallenwet in de privésector in werking. De wet bestaat dus inmiddels meer dan 50 jaar. Tijd voor een terugblik, dachten ze bij Fedris.

50 jaar evolutie

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) werd opgericht in november 1967 na de fusie van verschillende instellingen die bijstand verlenen aan personen betrokken bij een arbeidsongeval.

Op 10 april 1971 trad de arbeidsongevallenwet in de privésector in werking. Deze wet uit 1971 springt voort uit de wet van 24 december 1903 (!) en is daarmee een van de oudste wetten binnen ons Belgisch socialezekerheidsstelsel. Ze verplicht de werkgever om een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsonderneming. Deze verzekingsonderneming, en niet langer de werkgever, staat in voor de vergoeding van het slachtoffer.

Melding verplicht

De werkgever wordt door deze wet eveneens verplicht elk arbeidsongeval te melden. Dit is een belangrijke verandering, want voordien moesten slachtoffers van een arbeidsongeval in de privésector de regels van het burgerlijk wetboek volgen om een vergoeding te kunnen verkrijgen.

Sleutelmomenten

In het jaarverslag van Fedris vind je een overzicht van de sleutelmomenten in de preventie en de vergoeding van arbeidsongevallen in privésector.

Meer informatie