Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval: 3 nieuwe maatregelen

Een nieuwe wet bevat drie arbeidsrechtelijke maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van werknemers wegens ziekte of ongeval. Wat moet je weten?

1. Geen ziektebriefje voor eerste dag arbeidsongeschiktheid 

Ten eerste wijzigt de regeling inzake het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift. 

Voor zover er in de onderneming een verplichting bestaat om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen - hetzij op basis van een cao, hetzij op basis van het arbeidsreglement - zal de werknemer drie keer per kalenderjaar vrijgesteld zijn van deze verplichting voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid.

Deze vrijstelling geldt zowel voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.  

De werknemer die gebruik maakt van deze vrijstelling blijft wel verplicht om zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. In het geval dat de werknemer niet op zijn gewoonlijke verblijfplaats zal verblijven tijdens de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, moet hij zijn werkgever daarenboven ook meteen meedelen op welk adres hij wél zal verblijven. 

Ondernemingen die minder dan vijftig werknemers tewerkstellen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen afwijken van deze vrijstelling door middel van een cao of het arbeidsreglement. 

2. Nieuwe procedure medische overmacht 

Ten tweede wijzigen de voorwaarden om een beroep te doen op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.  

De werknemers of werkgevers die een beroep willen doen op medische overmacht zullen een nieuwe procedure moeten volgen. Deze procedure wordt losgekoppeld van het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers. 

3. Beperking van de neutralisatie van het gewaarborgd loon in geval van een gedeeltelijke werkhervatting 

Ten derde wijzigt deze wet de voorwaarden voor de neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting. Deze neutralisatie zal in de tijd beperkt worden tot een periode van 20 weken

In werking

De wet treedt in werking op 28 november 2022

Meer informatie

  • Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval: 3 nieuwe maatregelen | FOD WASO
  • Volg de wetgeving welzijn op het werk op het Prebes Kenniscentrum
Bron: FOD WASO