Drie maanden uitstel in de praktijk om afspraken te maken over recht op deconnectie

Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten een ondernemings-cao afsluiten met regels rond deconnectie. Volgens de wet tegen uiterlijk 1 januari 2023 maar ze krijgen nu 3 maanden extra.

Deconnectie

Voorheen moest er wel overleg zijn rond deconnectie, maar er was nog geen verplichting om hierover afspraken te maken. Nu moet dit wel. Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten een ondernemings-cao afsluiten waarin afspraken worden gemaakt rond het recht om onbereikbaar te zijn buiten de arbeidstijden. 

3 maanden uitstel

De wet voorziet dat deze afspraken via CAO of via opname in het arbeidsreglement tegen uiterlijk 1 januari 2023 zijn gemaakt, maar in overleg met de Minister werd beslist dat de administratie voor de gevraagde formaliteiten in de praktijk een uitstel van drie maanden zal toepassen.

Een ondernemings-cao of het arbeidsreglement zal de nadere regels moeten bepalen rond deconnectie, op basis van een minimumkader vastgelegd in de wet.

Een sector of de interprofessionele sociale partners van de Nationale Arbeidsraad (NAR) kunnen ook beslissen om een cao uit te werken die de verplichting op ondernemingsniveau doet vervallen.

Meer informatie