Kinderen leren op school over gevaren chemische huishoudproducten

Vorig jaar waren 6.000 jonge kinderen in ons land het slachtoffer van een ongeval met chemische producten zoals wascapsules en alcoholgel. Daarom ontwikkelde de FOD Volksgezondheid samen met Uitgeverij Averbode en het Antigifcentrum de 'Uitkijkers', lespakketten voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs.

Inhoud lespakket

  • de gevaarsymbolen
  • hoe gevaarlijke producten te herkennen
  • hoe eenvoudig ongelukken vermijden

Gratis bestellen

Als leerkracht kan je het educatief pakket gratis bestellen. Zet mee je schouders onder de preventie van ongevallen met chemische huishoudproducten!

Meer informatie

Bron: FOD Volksgezondheid