Campagne “Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk” 2023-2025

  • 19/12/2022

Eind 2022 loopt de huidige campagne van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) “Gezond werk: verlicht de last!” ten einde. De volgende campagne voor de periode 2023-2025, die de nadruk zal leggen op de digitalisering, staat in de steigers.

Digitalisering van werk en werkplekken

De campagne “Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk” zal nagaan wat de gevolgen van de digitalisering voor werk en werkplekken zijn, en de daarmee samenhangende uitdagingen en kansen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). De campagne zal daarnaast fungeren als een platform voor de uitwisseling van goede praktijken.

5 prioritaire gebieden

De campagne zal in de periode 2023-2025 worden opgezet rond vijf prioritaire gebieden:

  1. digitaalplatformwerk
  2. geavanceerde robotica en artificiële intelligentie
  3. werken op afstand
  4. slimme digitale systemen
  5. werknemersbeheer via artificiële intelligentie

Meer informatie

Bron: Beswic