Hoe maak je een risicoanalyse binnenluchtkwaliteit?

De luchtkwaliteit in klaslokalen is een aandachtspunt dat in het verleden te weinig aandacht kreeg. De coronacrisis plaatste deze problematiek in de belangstelling en dwong scholen om (in lokalen zonder gedwongen ventilatie) de binnenluchtkwaliteit te optimaliseren.

Waarom een risicoanalyse?

Een risicoanalyse brengt de probleemlokalen in kaart en geeft indicaties voor een verluchtingsschema waarbij het CO2-peil onder controle blijft.

Gratis template

Dany Vanharen, Coördinerend preventieadviseur SG Sint-Quintinus regio Hasselt, gaf hierover een toelichting op Prenne 63 in Sint-Truiden (september 2022). Hij stelde een template ter beschikking om deze risicoanalyse uit te voeren. De template kan je als Prebes-lid gratis downloaden op het Prebes Kenniscentrum.

Nieuwe wet 2022

Overigens werd op 1 december de wet van 6 november 2022 ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wet, die vanaf 10 december 2022 van kracht werd, legt het kader vast, dat via koninklijke besluiten verder zal worden uitgewerkt. De toepassing van de wet legt dus nog geen onmiddellijke verplichtingen op voor de betrokken sectoren.

Infosessie op Prenne 65

Op 16 maart 2023 tijdens Prenne 65 kan je een module volgen over deze ventilatiewet, gegeven door Pieter Bolle, coördinator van de taskforce binnenluchtkwaliteit die aan de basis ligt van deze wet en zijn latere uitvoeringsbesluiten. Schrijf je in voor deze sessie voor meer informatie en nuttige tips omtrent binnenluchtkwaliteit en arbeidsplaatsen.

Meer informatie