Intervisie: Preventieadviseur en HR: match made in heaven?

TEAM, het acroniem voor “Together Everybody Achieves More”  lijkt soms een beetje op de achtergrond in de aanpak van het welzijnsbeleid op ondernemingniveau.

Welzijn op het werk, een teamgebeuren

Dat er nogal wat leden zijn in een “welzijns”-team staat buiten kijf. Maar weet iedereen wel wat de taak van de vertrouwenspersoon, preventieadviseur, papsy, externe en interne preventiedienst en HR inhoudt? Om nog maar te zwijgen van de leidinggevenden, derden en de arbeidsongevallenverzekeraar. Waar zit er overlap en hoe verhouden al die actoren zich tot elkaar?

Webinar

Prebes brengt jou meer duidelijkheid met een intervisie waarin we onderzoeken hoe een slimme taakverdeling tot efficiëntiewinst en een goede samenwerking tot verbinding leidt.

Sprekers

Sprekers Annick Alders en Luc Goemaere bundelen hun krachten om psychosociaal welzijn op het werk in de praktijk eenvoudiger te maken en een antwoord te bieden op vragen en moeilijkheden met betrekking tot dit thema. Annick is ere-advocaat en gespecialiseerd in de juridische aspecten van welzijn op het werk. Luc begeleidt al sinds 2008 intervisiesessies en vanuit zijn expertise als coach en psycholoog kent hij de praktijk door en door.

Praktisch

  • Het webinar met intervisie gaat door op 7 februari 2023, van 9u tot 11.30u
  • Prijs: 125,- (excl BTW)
  • Info & inschrijven