FAQ Binnenluchtkwaliteit

Aan welke wettelijke vereisten moet een CO2-meter voldoen? Eén CO2-meter per ruimte, is dat genoeg? Zijn er kwaliteitscriteria voor ventilatiesystemen? FOD Volksgezondheid bundelde een lijst met veel gestelde vragen rond de nieuwe maatregelen inzake binnenluchtkwaliteit.

Ventilatiewet

Op 1 december 2022 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 6 november 2022 gepubliceerd betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

De Ventilatiewet beoogt een aantal zaken:

  • het duidelijk definiëren van richtinggevende referentieniveaus, inclusief de mogelijkheid tot luchtzuivering
  • de uitbaters van publiek toegankelijke gesloten plaatsen ertoe aanzetten om een betere binnenluchtkwaliteit te behalen via een risicoanalyse en actieplan
  • de basis leggen voor een certificatie en labelling om de ventilatie en luchtzuivering op een objectieve manier vast te stellen en te communiceren
  • het oprichten van een platform inzake binnenluchtkwaliteit om onder meer de kennis van binnenluchtkwaliteit te verbeteren

Meer informatie

Bron: Beswic