Pas op voor batterijbranden

Door de elektrificatie van onze samenleving bevatten steeds meer producten een herlaadbare batterij. Zowel de recyclage als het opladen van deze batterijen houden risico's in. Beswic bundelde heel wat informatie rond brandgevaar bij batterijen.

Sensibilisatiemateriaal voor je bedrijf

Herlaadbare batterijen hebben een belangrijk nadeel: ze duiken steeds vaker op tussen het schrootafval, het oud papier en andere afvalstromen en zetten daar geregeld de boel in vuur en vlam.
Om brandgevaar te voorkomen, werkte Denuo sensibiliseringsstickers uit om (herlaadbare) batterijen te verwijderen vooraleer het product in de (juiste) container te werpen. De campagne volgt op eerdere communicatie rond het stijgend aantal afvalbranden met dit type batterijen.
Op sommige stickers kan men het (bedrijfs)logo laten toevoegen.

Recyclage van batterijen

Ook Recupel, Bebat en Febelauto geven informatie over het zorgvuldig recycleren om onder andere branden te vermijden:

Brand tijdens het opladen

Brand kan niet enkel optreden bij de recyclage en tijdens het afvalproces van batterijen, maar ook tijdens het opladen. Het gaat dan over het opladen van consumentenelectronica, diverse soorten elektrische voortbewegingstoestellen en voertuigen (zowel in de consumentenomgeving, de publieke omgeving, als in de werkomgeving).

Rond consumentenelectronica en brandrisico’s werden al een aantal campagnes gevoerd voor het grote publiek:

Daarnaast werden enkele jaren geleden in het kader van Europees markttoezicht ook batterijen en opladers onderzocht.

Laden elektrische fietsen en steps

Ook rond branden bij het opladen van voortbewegingstoestellen bestaat heel wat sensibilisatiemateriaal:

Ook verzekeraars sensibiliseren globaal over dit risicoveld:

Nieuwe regelgeving batterijen en afgedankte batterijen

De bestaande regelgeving batterijen ligt vervat in Richtlijn 2006/66/EG. Deze richtlijn is in herziening en zal een verordening worden. 

Meer informatie

Bron: Beswic