Help, de keuken staat in brand!

Keukenbranden in commerciële keukens zijn erg moeilijk te beheersen. En hoe moderner de apparatuur, hoe moeilijker de brand onder controle te krijgen is.

Herontsteking en moeilijk te blussen

Dat heeft te maken met efficiëntie: nieuwe toestellen zijn goed geïsoleerd en dus koelt de brandstof erg traag af, met herontsteking tot gevolg. Het tweede gevaar is de afzuigkap, waar kookdampen en vet zich ophopen en een aanzienlijke brandstofbron vormen. De dampkap zuigt hitte en vlammen aan. Het blussen in de dampkap en kanalen met een brandblustoestel is haast onmogelijk, want de brand is niet toegankelijk.

Wat zegt de wet?

Wie België zegt, zegt ook frietjes. En friteuses zijn een brandrisico. Dat was al zo in de codex, en nog steeds in de Basisnormen: ‘wanneer een keuken niet gecompartimenteerd is ten opzichte van het restaurant, is elk vast frituurtoestel voorzien van een vaste automatische blusinstallatie … dat de toevoer van de energie naar het frituurtoestel onderbreekt’. Met restaurant hoor je te verstaan: de plaats waar wordt gegeten.

Deze tekst is, zonder enige update, vrijwel woordelijk uit de codex overgenomen. Jammer, want het mocht wat aangepast worden aan de huidig kennis van zaken. Zo weten we bijvoorbeeld al lang dat 80% van de branden ontstaan op fornuizen en niet in frituurtoestellen. Het zegt ook niets over de blussing van de dampkap en afvoer zelf, waardoor er nog steeds installers zijn die enkel de kooktoestellen beschermen en niet de afzuigkap.

Risicoanalyse

Los van de verplichtingen die worden opgelegd door de wetgeving of de lokale overheid, is de werkgever natuurlijk ook verplicht om continu risico’s in kaart te brengen en aan te pakken op basis van een risicoanalyse.

In veruit de meeste gevallen zal blijken dat er een risico is op brand in een keuken, uit deze analyse zullen ook maatregelen volgen. Welke? Daarvoor kan je sinds 2018 een Europese norm raadplegen.

Eindelijk een Europese norm

Decennia moesten installateurs, studiebureaus en preventieadviseurs het stellen met onaangepaste lokale regels of Amerikaanse normen die niet altijd aan de Europese manier van koken zijn aangepast. In 2018 verscheen dan eindelijk de EN 16282-7. Deze norm kadert in een breder geheel van regels over ‘uitrusting voor ventilatie van commerciële keukens’.

Deel zeven heeft het over ‘de installatie en het gebruik van vaste brandblussystemen’.

Naar aanleiding van de Europese norm EN 16282-7, vertelt auteur Nordin M’Rabet in zijn artikel op het Prebes Kenniscentrum meer over de blusmiddelen in de keuken. Hij gaat onder meer dieper in op de automatische keukenblussystemen, waar ze aan moeten voldoen en hoe ze worden onderhouden.

👉 Lees hier meer

Meer informatie