Asbestincident in jouw gemeente? Check deze leidraad

De leidraad voor handhaving bij asbestincidenten kreeg begin dit jaar een update. Het is een praktische gids voor de lokale toezichthouders van steden en gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones bij de handhaving van de Vlaamse milieuwetgeving.

Wetgeving en cases

De leidraad focust op milieuovertredingen door onzorgvuldig handelen of incidenten met asbestmaterialen. Ze biedt handvaten om een handhavingstraject op te zetten. 

De leidraad begint met een overzicht van de relevante wetgeving, zowel federale als Vlaamse. Daarna volgen enkele cases, waarbij de rechtsgronden voor een pv en de gepaste maatregelen aan bod komen. 

Asbest op Prenne 66

 • In de sessie aansprakelijkheidsrisico’s van deskundigen krijg je meer toelichting over de soorten aansprakelijkheid en de verschillen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de soorten risico’s geduid, hoe men zich hiertegen kan beschermen en wat de mogelijke schadeclaims kunnen zijn.
  Spreker: Sara Adam, Corporate Consultant, Groep Casier Risk & Insurance CVBA
   
 • In de sessie asbestinventarisatie, sloopopvolging en grondverzet krijg je een overzicht van de wettelijke verplichtingen en de aanpak in de praktijk bij sloop of ontmanteling
  Spreker: Ward Raman, Milieukundig begeleider, Deskundige SOP & Asbest, BovaEnviro+
   
 • Schrijf je in voor Prenne 66

Meer informatie