Regenwater moet beter opgevangen worden

Op 21 juni 2023 verscheen de gewestelijke (Vlaamse) hemelwaterverordening in het staatsblad. Daarmee wordt dus de opvang van regenwater strenger om zo stortbuien beter op te vangen.

Nieuwe regels rond opvang regenwater

Op 10 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 definitief goed. De vorige Vlaamse regels rond opvang van hemelwater hielden onvoldoende rekening met evoluties inzake klimaat, waardoor hevige piekregenval en lange periodes van droogte vaker voorkomen. Bovendien is 16% van Vlaanderen verhard, wat leidt tot een snelle afvoer van water. De Vlaamse Regering heeft daarom een nieuwe Hemelwaterverordening vastgesteld, die de regelgeving van 2013 vervangt.

Belangrijkste wijzigigen

Vertrekpunt is dat elke druppel telt. Vanuit die redenering volgen volgende verstrengingen:

  • de minimale volumes van hemelwaterputten worden opgetrokken
  • een hemelwaterput moet verplicht geplaatst worden bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen
  • het opgevangen hemelwater moet maximaal gebruikt worden voor toepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik
  • het buffervolume en de infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening wordt vergroot
  • het buffervolume voor grote verharde oppervlakten wordt vergroot, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden
  • de mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen wordt ingevoerd

Vanaf wanneer?

Deze Hemelwaterverordening 2023 treedt in werking op 2 oktober 2023, en is van toepassing op vergunningsaanvragen en meldingen die worden ingediend vanaf die datum.

Meer informatie