Ga tijdens het tanken nooit in je autozitten

  • 25/09/2023

Wist je dat je niet in je auto mag gaan zitten terwijl je nog aan het tanken bent? En waarom je best niet belt tijdens het tanken?

Ga niet in je auto zitten

Sommige klanten willen de tijd wat doden tijdens het tanken, en gaan nog even in de auto zitten terwijl de tank automatisch wordt gevuld. Dat is geen goed idee en zelfs gevaarlijk.

"Wanneer mensen het tankpistool horen afklikken, stappen ze uit en halen ze het tankpistool er weer uit. Maar door te gaan zitten, ontstaat er wrijving tussen de kledij en de autozetel. Wanneer je daarna weer je tankpistool vasthoudt, ben jij statisch geladen. Die statische elektriciteit kan een ontlading geven, en dus kan die ook een vonk geven of brand veroorzaken", waarschuwt brandexpert Tim Renders in een uitzending van Radio2. 

Bel niet tijdens het tanken

Bellen aan een tankstation is absoluut verboden. "Benzine is een licht ontvlambaar product en tijdens het tanken komen er brandbare benzinedampen vrij. Je gsm kan in theorie vonken geven in een omgeving met benzinedampen. Ook de afleiding van het bellen of een val van je gsm, vergroot het brandgevaar. Je kan zeggen dat de kans klein is, maar ze bestaat wel. Bij de brandweer of in andere werksituaties wordt gebruik gemaakt van 'explosievrije gsm's', dat zijn toestellen die de gewone consument niet heeft." 

Benzine en diesel hebben - net zoals elke brandbare vloeistof - een vlampunt. "Dat vlampunt is de laagste temperatuur waarbij een brandbare vloeistof voldoende dampen vrijgeeft om bij de minste ontstekingsbron te ontbranden. Bij benzine is het vlampunt min 20 graden Celsius. Vanaf die temperatuur kan benzine dus ontbranden wanneer die in contact komt met een ontstekingbron. Een gsm is zo'n mogelijke bron. In België is het altijd warmer dan min 20 graden. Het brandgevaar is er dus altijd", stelt Renders. "Bij diesel ligt het vlampunt dan weer op 50 graden Celsius. Diesel is dus veel veiliger dan benzine, want hier halen we 50 graden niet." 

Meer informatie

Bron: VRT